Naboer:

Godt byggeri - men det er alt for højt

Et nyt byggeprojekt i Skanderborg kritiseres på en række punkter - men får dog også ros

Af
Claus Sonne

Et planlagt 4-etagers byggeri på hjørnet af Banegårdsvej og Kr. Kielbergs Vej i Skanderborg falder ikke i god jord hos de nærmeste naboer. Af flere grunde.

Naboerne hilser dog som udgangspunkt det nye byggeri velkommen.

"Vi hilser alle et nyt byggeri velkommen, da de eksisterende ejendomme på de to berørte matrikler i dag står i dårlig forfatning," lyder det således fra en gruppe af naboer til det planlagte byggeri.

Men så er det også slut med de positive ord fra naboerne, der især peger på højden på byggeriet som et problem.

Sådan ser de eksisterende bygninger på grunden ud.

Sådan ser de eksisterende bygninger på grunden ud.

Så højt bliver det planlagte byggeri på hjørnet af Banegårdsvej og Kr. Kielbergs Vej. Naboerne mener, det bliver for højt.

Så højt bliver det planlagte byggeri på hjørnet af Banegårdsvej og Kr. Kielbergs Vej. Naboerne mener, det bliver for højt.

Planen for byggeriet er nemlig, at der skal foretages en terrænregulering på godt tre meter, så den nye 16 meter høje bygning løftes op af det hul, i forhold til vejniveau, som de nuværende bygninger ligger i, og dermed fremstår yderligere høj fra nabosiden.

Sammenholdt med det naturlige terrænfald i området betyder det, lyder argumentet fra naboerne, at flere af nabogrundene kommer til at ligge mere end seks meter under niveauet for det nye byggeri. Konsekvensen af dette er blandt andet, at stueetagen i det nye byggeri vil være placeret højere end taget på naboejendommen på Nørre Allé 28. Og en nyetableret sti kommer til at ligge så højt i skellet til huset på Nørre Allé 30, at stien flugter med toppen af hækken.

"Det siger sig selv, at det er meget voldsomt at få så stor en ejendom i baghaven, både med henblik på visuelle gener og skyggegener. For ikke at tale om de indkigsgener, der kommer, når 35 lejligheder får frit udsyn til en lang række haver og terrasser på Kr. Kielbergs Vej og Nørre Allé," skriver naboerne i et brev til Skanderborg Kommunes Miljø- og Planudvalg og betegner det nye byggeri som værende 'langt, langt over den naboretslige tålegrænse.'

Kolliderer med lokalplan

Naboerne til byggeriet peger desuden på en række andre problemer. Eksempelvis at byggeprocenten på byggeriet er på mindst 151 procent, hvor den nuværende grænse er sat til 60 procent.

Det siger sig selv, at det er meget voldsomt at få så stor en ejendom i baghaven, både med henblik på visuelle gener og skyggegener

Et andet modargument mod byggeriet er, at der i Lokalplan 16 for Skanderborg Kommune står, at Kielberghus (det tidligere frølager lige over for Skanderborg Station, red.) skal fremstå som områdets vartegn. Det bliver svært, lyder det fra naboerne, når det nye byggeri på hjørnet af Banegårdsvej og Kr. Kielbergs Vej bliver lige så højt som Kielberghus.

Lokalplanens målsætning om at bevare udsynet fra Skanderborg midtby og op mod Skanderborg Bakker harmonerer heller ikke med det nye byggeri, mener naboerne.

Biler skaber problemer

Naboerne påpeger desuden, at de allerede eksisterende problemer med, at pendlere parkerer på vejene i området, forstærkes i og med, at der kun skal laves en enkelt p-plads til hver af de 35 lejligheder i det nye byggeri.

"Desuden arbejdes der på at skabe en sikker skolevej for de børn, der skal fra Skanderborg Bakker og til skolerne i midtbyen. Det hænger ikke sammen med etableringen af en ejendom med så mange boliger, som giver øget trafik lige der, hvor børnene skal krydse vejen," lyder kritikken.

Afventer behandling

Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget, vil gerne vente med at kommentere på sagen.

"Vi venter på et oplæg fra administrationen, hvilket vil komme i oktober eller november," siger Claus Leick.

Publiceret 07 October 2019 18:30