Stjær Kulturkraftværk skal samle og styrke landsbylivet i Stjær.

Stjær Kulturkraftværk skal samle og styrke landsbylivet i Stjær.

Stjær:

Kraftværksplaner blev godt modtaget

Cirka 60 personer mødte op til borgermøde om helhedsplan

Af
Claus Sonne

Fremtidens Stjær kom i sidste uge tættere på, da arkitektfirmaet Transform på et borgermøde på Stjærskolen præsenterede en helhedsplan for den drøm, der er døbt Stjær Kulturkraftværk.

Rent fysisk er Kulturkraftværket er en sammenhængende bygningsmasse hvor hal, skole, mødelokaler, kantine, vuggestue og børnehave hænger sammen. Mentalt handler det blandt andet om at fastholde lokal indflydelse, ejerskab og ansvarsfølelse og på den måde at styrke landsbyidentiteten.

Cirka 60 personer var mødt op til borgermødet, og de var godt tilfredse, da de gik hjem, vurderer Jesper Lumbye Andersen, bestyrelsesmedlem i Stjær Sogns Borgerforening.

"Ud over en præsentation, der tog udgangspunkt i de enkelte brugergruppers ønsker, var der også en paneldebat, hvor vi blandt andet talte om sikre skoleveje og parkeringspladser. Mit indtryk er, at alle synes, at de grundliggende behov var blevet tilgodeset," lyder det fra Jesper Lumbye Andersen

De planer, Transform præsenterede, er skitser, der nu skal rettes til efter de ønsker, der blev fremsat på borgermødet.

"De første tanker om Kulturkraftværket blev luftet i 2014, og under hele forløbet har det været sådan, at de forskellige planer har kunnet ændres alt efter borgernes og brugernes ønsker. Nu nærmer vi os en konkret plan, der bl.a. skal bruges i arbejdet med at søge fondspenge til sports- og kulturdelen. Det arbejde sættes i gang i løbet af efteråret," siger Jesper Lumbye Andersen.

Seks enkeltdele, der hænger sammen

Projektet indeholder seks forskellige delelementer, herunder skole- og daginstitution. Og at de forskellige projekter er delt op, er en styrke, mener Jesper Lumbye Andersen.

"Når det gælder skole- og daginstitutioner, er der tale om kommunale ting, der er afhængige af, at politikerne bevilliger penge. Sådan er det ikke nødvendigvis, når det handler om boldklubben og borgerforeningen, og fordi tingene er delt op, kan vi godt gå i gang med det ene område, selv om de andre ikke er klar," forklarer han.

Hvad er tidshorisonten?

"Det er svært at sige, fordi vi er afhængige af noget udefrakommende økonomi," siger Jesper Lumbye Andersen.

Publiceret 02 October 2019 15:30