Smukfest flytter Bøgescenerne:

70 træer fældet - 120 nye er på vej

Smukfest er i fuld gang med at gøre klar til flytning af Bøgescenerne

Af
Grethe Bo Madsen

Skanderborg Var du i Dyrehaven i den forløbne uge, stødte du måske på brølende motorsave og faldende kæmper. Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune, der står for fældningen, har taget hul på det arbejde, der skal munde ud i nye og større Bøgescener, en ny sti og mere plads til publikum i bøgeskoven, når Smukfest nummer 41 løber af stablen til august 2020.

"Der er fældet 70 træer og lidt over 20 af dem er ældre træer, der indenfor de nærmeste år skulle være fældet alligevel. De øvrige træer er alt lige fra mindre birke til yngre bøgetræer. Som erstatning for de fældede træer bliver der plantet 120 nye træer på 15-20 år i festivalskoven," oplyser Søren Eskildsen, Smukfests ordførende direktør.

"Det næste, der sker er at der skal skabes et fladt plateau til de nye Bøgescener 45 meter længere bagude, og laves en hældning foran scenerne til bænkene, som det vi kender i dag. Stensætningen rykker med og reetableres i fuldstændig samme udtryk som nu. Selv Walthers hule flytter med, for hvor skulle han ellers bo?"

Større Bøgescener

Ifølge Søren Eskildsen strækkes pladsen på midten, og de nye Bøgescener bliver hver et par meter bredere, højere og dybere.

"De har helt samme form, men får en større bæreevne end de nuværende Bøgescener," forklarer Søren Eskildsen.

"Der er flere årsager til det, vi er i gang med lige nu. For det første er det vigtig at vi kan tilbyde artisterne mere moderne rammer at afvikle koncerter i. Groft sagt at de har plads til deres grej og det, der skal til, for at gennemføre en moderne koncertproduktion," understreger han.

"For det andet vil vi gerne skabe mere luft ved bøgescenerne og på sigt have mulighed for at lukke flere folk ind. Planen i den nye aftale med kommunen er over en tre-årig periode at lukke 7.500 gæster mere ind. Præcis hvor mange er det myndighederne, der afgør. Men selv med de flere gæster ind, vil der være mere luft ved Bøgescenerne," understreger Søren Eskildsen og tilføjer, at Smukfest allerede i 2020 regner med at lukke et par tusinde gæster mere ind.

Størst muligt hensyn til skoven

"Det hele skal ses i sammenhæng. Allerede til festivalen i år lavede vi en ny sti mellem Bøgescenerne og Stjernescenen. Til næste år vil en sti mellem Sherwood og Mexival være klar. De nye stier gør det letter at flytte sig rundt på pladsen og det bliver også hurtigere at tømme pladsen, så folk ikke oplever at skulle stå i kø læne for at komme til udgangene."

En anden del af den nye kontrakt med kommunen handlede om at skabe bedre logistikmæssige rammer, så der passes bedste muligt på skoven.

"Derfor etablerede vi i år en ny omladeplads i udkanten af festivalområdet, så tung trafik kan køre dertil, og varer derefter læsses om til lettere køretøjer, så vi kan tage størst muligt hensyn til skoven."

Informationsmøde

4. oktober kl. 15.30 inviterer Skanderborg Kommune og Skanderborg Festivalklub byens borgere på pølser og sodavand i området ved scenen. Her vil der blive mulighed for at se og høre mere om det igangværende arbejde

Publiceret 28 September 2019 11:15