Så tæt ligger Skovby Møblers fabrik på Præstbrovej på naboerne. Det gule hus forrst er privat beboelse. Den gule bygning bagerst tilhører fabrikken. Foto: Sonne

Så tæt ligger Skovby Møblers fabrik på Præstbrovej på naboerne. Det gule hus forrst er privat beboelse. Den gule bygning bagerst tilhører fabrikken. Foto: Sonne

Det har taget over fire år:

Støjsag fra Skovby nærmer sig sin afslutning

Skanderborg Kommune har varslet et påbud over for Skovby Møbler

Af
Claus Sonne

Skovby Møblers fabrik på Præstbrovej overholder på de fleste områder de støjkrav, man skal. På 3 af de 12 fysiske punkter, hvor støjen fra virksomheden er blevet målt tidligere i år, overholder virksomheden dog ikke lovens krav. Derfor har Skanderborg Kommune varslet et påbud over for fabrikken.

Det betyder, at Skovby Møbler skal udarbejde en redegørelse for, hvordan Miljøstyrelsens krav overholdes på de fysiske punkter, hvor støjgrænsen overskrides.

I støjmålingen har Niras A/S, der har foretaget målingen, både målt støjen fra virksomheden, når denne har lukket døre og vinduer, samt når der i varme perioder arbejdes med åbne døre og vinduer.

I sidstnævnte tilfælde er der på 2 af de 12 målepunkter tale om 'signifikante overskridelser'. Skanderborg Kommune har derfor bedt Skovby Møbler om også at redegøre for, hvordan man agter at overholde støjgrænserne, når der arbejdes med døre og vinduer åbne.

Skovby Møbler og naboerne til fabrikken har frem til 4. oktober 2019 til at kommentere på påbuddet.

Publiceret 26 September 2019 18:30