Lige netop sådan nogle dejlige små mennesker flytter der rigtig mange af til Skanderborg sammen med deres søskende og forældre. Det sætter kommunekassen under et hårdt pres for at følge med og tilbyde tilstrækkelige pasningsmuligheder. Genrefoto

Lige netop sådan nogle dejlige små mennesker flytter der rigtig mange af til Skanderborg sammen med deres søskende og forældre. Det sætter kommunekassen under et hårdt pres for at følge med og tilbyde tilstrækkelige pasningsmuligheder. Genrefoto

Budgetdrømme:

Mange flere penge til de yngste, og busterminal ved stationen

Undervisnings- og børneudvalget ønsker sig penge til dagtilbudspladser og mere tværfagligt samarbejde, mens Miljø- og Planudvalget ønsker penge til en trafikal omlægning ved Skanderborg Station

Af
Grethe Bo Madsen

budget Når der om godt en uge står 'budgetseminar' i byrøddernes kalender, kridtes banen op for de kommende forhandlinger om næste års budget. Her bliver politikerne klædt på med faktatjekket viden om, hvordan indtægter og udgifter fordeler sig i Skanderborg Kommune i det kommende år.

Helt overordnet kan vores ønsker sammenfattes til, at vi ønsker os flere penge. Vi er meget voldsomt pressede af den store tilflytning til kommunen af børnefamilier

Trine Frengler, formand for Undervisnings- og børneudvalget

Vi har spurgt udvalgsformændene, hvad der står øverst på deres udvalgs ønskeseddel, inden forhandlinger for alvor går i gang.

Send flere penge

"Flere penge," lyder det helt korte svar fra Undervisnings- og børneudvalgets formand, Trine Frengler (S).

"Helt overordnet kan vores ønsker sammenfattes til, at vi ønsker os flere penge. Vi er meget voldsomt pressede af den store tilflytning til kommunen af børnefamilier," konstaterer hun og fortsætter:

"Vi kunne godt ønske os et løft af hele daginstitutions- og skoleområdet. Skulle vi op på landsgennemsnittet, viser opgørelser, at vi mangler 18 mio. kr. Det er vi godt klar over, vi ikke bare får sådan lige. Men vi vil gerne sende et stærkt signal til forhandlergruppen om, at området skal opprioriteres," understreger hun.

Tværfaglig samarbejde op

På driftsområdet kommer udvalget dog ikke med ønsker, der rager voldsomt højt op i skyerne budgetmæssigt.

"De ønsker, vi har til driftsudvidelser, koster ikke nødvendigvis mange penge. Det handler mere om, at vi på en række områder ønsker at skabe nye strukturer for tværfagligt samarbejde," forklarer formanden.

Vi er en kommune, der burde have en høj rate, der gennemføre ungdomsuddannelser, men det gør en stor gruppe af vores elever ikke – de falder fra

Trine Frengler, formand Undervisnings- og Børneudvalget

Hun peger på en række konkrete ønsker, der blandt andet omfatter en styrket ordblindeindsats, bedre inklusion gennem styrkelse af lærer-elev relationerne, og et tættere samarbejde mellem dagtilbud, de pædagogiske læringscentre på skolerne og PPR. Samtidig vil udvalget også gerne skabe et tværfagligt samarbejde mellem hjem, sundhedstjenesten og PPR.

"Vi vil også gerne styrke sundhedstjeneste og dagtilbud, så sundhedsplejerskerne er med på sidelinjen, mens børnene går i dagtilbud. Det er de ikke i dag. de kender familierne og samtidig har de en faglig viden, der kunne være særligt god for sårbare og udsatte børn," forklarer Trine Frengler.

Indsats mod fravær

Udvalget vil gerne have penge til at skabe en standard for, hvordan skolerne skal håndtere fravær samt penge til at oprette et indsatsteam, der tager ud i hjemmene, og hjælper med at få børnene tilbage på skolebænken.

"Vi er en kommune, der burde have en høj rate, der gennemføre ungdomsuddannelser, men det gør en stor gruppe af vores elever ikke – de falder fra. Derfor vil vi også gerne prøve at sikre et samarbejde mellem PPR og den nye FGU, så vi kan tilbyde de elever, der har brug for, det en hjælpende hånd til at komme afsted og blive fastholdt."

Mere erhvervspraktik

Endelig vil udvalget gerne have penge til en analyse af erhvervspraktik i folkeskolen.

"Vi vil gerne have set på, hvad der gøres på området nu, hvordan det fungerer, og hvad der kan gøres bedre. I dag tager alt for mange i brobygning på gymnasieuddannelserne. Vi vil gerne have flere til at vælge praktik på erhvervsuddannelser," forklarer udvalgsformanden.

Skal finde flere dagtilbudspladser

På anlægssiden er det igen konsekvensen af den store tilflytning, der præger Undervisnings- og Børneudvalgets anlægsønsker.

"Vi skal skaffe pladser på dagtilbudsområdet. Der er pasningsgaranti, så det er ganske enkelt en bundet opgave, vi ikke kan komme udenom, og det præger vores ønsker til anlægsbudgettet," konstaterer Trine Frengler.

"Vi har også et stort ønske om midler til vedligeholdelse af skoler, der hvor det ser værst ud, men vi er nødt til at prioritere, at skaffe dagtilbudspladserne."

Ny udkørsel fra stationen

Miljø- og Planudvalget går til budgetforhandlingerne med et stort ønske om penge til en bedre afvikling af trafikken omkring banegården i Skanderborg.

”Vi vil gerne have lavet krydset om, så folk lettere kan komme ud fra stationen. Hele afviklingen af trafikken vil vi gerne have gjort nemmere. I dag er der udfordringer, og der opstår trafikpropper, når trafikken svinger ud på Låsbyvej fra stationsområdet,” forklarer udvalgsformand Claus Leick (SF).

Hvis vi kan flytte busserne fra Møllegade, så frigøres der plads til flere parkeringspladser. Det kan betyde, at vi måske ikke behøver bygge et p-hus

Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget

Udvalget har to scenarier til en løsning. Begge omfatter en rundkørsel for enden, der hvor der i dag er udkørsel til Låsbyvej. I det første scenarie vender busser, biler og taxaer og kører tilbage og ud samme vej, som de kom ind ved det tidligere posthus.

I det andet scenarier vender biler og taxaer og kører samme vej tilbage, mens busser får deres egen lille busterminal, der hvor der i dag er parkering.

”Vi har sat 6 mio. kr. af i vores budget til det. Vi synes, det er et vigtigt punkt, fordi det sikrer en fornuftig afvikling af trafikken,” understreger udvalgsformanden.

Flere p-pladser i midtbyen

Samtidig er der en sidegevinst ved at oprette en busterminal ved stationen.

”Hvis vi kan flytte busserne fra Møllegade, så frigøres der plads til flere parkeringspladser. Det kan betyde, at vi måske ikke behøver bygge et p-hus, en kæmpe investering, eller måske kan udskyde det byggeri til senere,” konstaterer han.

Vi kommer ikke udenom en diskussion af hele Adelgadeprojektet. Her er vi kun lige i gang med første etape. Vi skal nok have diskuteret, om vi skal bruge over 30 mio. kr. over fire år på det. Det er rigtig mange penge

Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget

Ud over ønsket om penge til ombygning af krydset ved stationen lægger Miljø- og Planudvalget også billet ind på penge til etablering af flere cykelstier.

De er hulans dyre og hver kilometer koster cirka en million kroner. Alligevel håber Miljø- og Planudvalget at få bevilliget penge til flere cykelstier i Skanderborg Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

De er hulans dyre og hver kilometer koster cirka en million kroner. Alligevel håber Miljø- og Planudvalget at få bevilliget penge til flere cykelstier i Skanderborg Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

Flere cykelstier, tak

”Vi anbefalede sidste år at hæve beløbet fra fem til 10 mio. kr årligt. Det koster så hulans mange penge, så selv 10 mio. kr. er faktisk ikke et ret stort beløb. Det koster som tommelfingerregel 1 mio. kr. at anlægge i km. Cykelsti,” forklarer Claus Leick.

”Ofte er det små stykker vej, der mangler cykelsti, og derfor prioriterer vi i år at få lukket nogle af de huller, hvor der ikke er cykelsti,” siger han og understreger, at pengene hurtigt er brugt.

Råd til Adelgade-projektet?

Endelig har udvalget hele Adelgade projektet med til budgetforhandlingerne.

”Vi kommer ikke udenom en diskussion af hele Adelgadeprojektet. Her er vi kun lige i gang med første etape. Vi skal nok have diskuteret, om vi skal bruge over 30 mio. kr. over fire år på det. Det er rigtig mange penge. Det er vel et spørgsmål, om vi har råd til det.”

Publiceret 25 September 2019 08:04