Manglen på plejeboliger bliver et centralt emne i budgetforhandlingerne. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Manglen på plejeboliger bliver et centralt emne i budgetforhandlingerne. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix Scanpix Denmark

Budgetdrømme: Redningskrans til Søbadet og plejeboliger til de ældre

Mens Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ønsker sig en økonomisk redningskrans til søbadet står millioner til flere plejeboliger højt på Socialudvalgets ønskeseddel

Af
Grethe Bo Madsen

UgeBladet har tidligere skrevet om de ønsker, Undervisnings- og Børneudvalget samt Miljø- og Planudvalget har til næste års budget. Nu er turen kommet til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Socialudvalget.

"Vores ønsker er meget beherskede, for vi har fået at vide, at der ingen penge er, så vi kommer ikke med en lang smørrebrødsseddel. Samtidig har vi fået pålagt at finde kompenserende besparelser andet sted, hvis vi beder om flere penge til drift," forklarer Tage Nielsen (R), formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Vi kan godt synes, at både kultur, sundhed og beskæftigelse er meget store områder, men budgettet er beskedent

Tage Nielsen, formand for Kultur-, Sundhed- og Beskæftigelse

Han har tidligere oplyst, at udvalget vil tage Søbadet med til budgetforhandlingerne.

"Finansiering af de sidste 2,5 mio. kr. der mangler, for at vi kan komme videre med Søbadet, dem har vi naturligvis med til budgetforhandlingerne. Oven i det beløb kommer forskellige vedligeholdelsesudgifter og udskiftninger af halgulv i en række haller rundt omkring i kommunen samt udvidelse af parkeringsområdet ved flere haller."

Søbadet hænger i en tynd tråd, hvis ikke byrådet kan blive enige om at sætte de manglede 2,5 mio. kr. af i næste års budget.

Søbadet hænger i en tynd tråd, hvis ikke byrådet kan blive enige om at sætte de manglede 2,5 mio. kr. af i næste års budget.

Alt er i spil

"Nogle anlægsprojekter er egentlig allerede klappet af og budgetteret med i overslagsårene. For eksempel Låsby Svømmehal og den ekstra hal i Hørning. Men når det hele skal hænge sammen, så kan de godt komme i spil," forklarer udvalgsformanden.

"Vi har også en facilitetsrapport, som vi gerne vil have opdateret. Det koster penge, men er samtidig godt givet ud, fordi vi så ved, hvor behovet er størst, og dækker det først."

Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget har også skelet til en gammel traver, Munkekroen. Sidste år blev der sat 1 mio. kr. af til genopbygning på Vestermølle. Projekt løbet imidlertid ind i problemer i forhold til fredningsbestemmelserne, og derfor foreslår udvalget at pengene overføres til 2021.

"Vi har også nogle enkelte forslag til driften. Vi har set at Silkeborg Kommune har succes med ’Kultur på recept’. Vi vil gerne have midler til at se på, om det kan være med til at gøre folk raske, at de bliver emotionelt og kulturelt stimuleret – især i forhold til mentale sygdomme," siger Tage Nielsen.

Derudover har udvalget en række forslag til beskæftigelsesfremmende indsatser både for kontanthjælpsmodtagere og indvandrere.

"Hvis vi bruger penge her og nu på at få folk fra passiv forsørgelse til job, så er det godt givet ud på den lange bane. Det finansierer så at sige indsatsen," forklarer han.

"Vi kan godt synes, at både kultur, sundhed og beskæftigelse er meget store områder, men budgettet er beskedent."

Flere plejeboligpladser

Socialudvalget går til budgetforhandlingerne med et åg af en ældrebyrde hængende over skuldrene. Det helt store problembarn her er nemlig manglen på plejeboligpladser, der allerede vil give udfordringer i 2020, hvor der mangler godt 15 plejeboligpladser.

"Diskussion omkring plejeboliger fylder rigtig meget og derfor har vi været tilbageholdende med nye ønsker til budgettet," siger udvalgsformand Anders Laugesen (V).”Vi skal først og fremmest finde en løsning på plejeboligproblematikken. I udvalget vil vi gerne, at der sættes skub på en udvidelse af Dagmargården, som i princippet vil kunne stå klar i 2021, hvis der er politiske vilje til det," konstaterer han.

"Udvider vi her, er der også god mulighed for at have kortidspladser ved sundhedscenteret, så vi får centraliseret akutpladserne," tilføjer Anders Laugesen.

På driftssiden ønsker Socialudvalget 8 mio. kr. sat af til den midlertidige drift af Dalbogård i Gl. Rye.

"Desuden vil vi gerne have midler til at sætte gang i initiativer, så der bliver uddannet flere SOSU-medhjælpere og -assistenter. Helt konkret ønsker vi 7. mio. kr. til drift af ekstra praktikpladser. Vi vil også meget gerne have midler til at fortsætte tilbuddet om intravenøs behandling i eget hjem," oplyser han.

"Endelig vil vi også rigtig gerne kunne tilbyde folk i Skanderborg Kommune et aktivitets- og samværstilbud alle ugens dage. Som det er nu, er Væksthuset lukket både mandag og torsdag. Vi vil gerne have penge til at Væksthuset kan holde åbent alle hverdage både for borgere, der er visiteret, og dem, der ikke er."

Publiceret 25 September 2019 08:30