Der bliver ikke pillet ved tårnet på Himmelbjerget. Det er helt perfekt, som det er, lyder meldingen ovenpå den workshop, styregruppen indbød en række foreninger og virksomheder til at deltage i. Foto: VisitSkanderborg

Der bliver ikke pillet ved tårnet på Himmelbjerget. Det er helt perfekt, som det er, lyder meldingen ovenpå den workshop, styregruppen indbød en række foreninger og virksomheder til at deltage i. Foto: VisitSkanderborg

Borgfred på Himmelbjerget:

Stridsøksen er begravet sammen med helhedsplanen

Udskældt inspirationskatalog lægges i graven og erstattes af et forståelsespapir

Af
Grethe Bo Madsen

himmelbjerget Efter mere end et års bitter strid om fremtiden for turismen på Himmelbjerget er der røget fredspibe mellem foreningen Folkets Bjerg og styregruppen bag udviklingen af Himmelbjerget.

Jeg høre alle sige, at tårnet er perfekt, som det er

Frands Fischer, borgmester, og formand for styregruppen

Onsdag i sidste uge havde styregruppen inviteret 18 foreninger og virksomheder til workshop på Himmelbjerggården for at diskutere det input, der blev indsamlet på borgermødet i februar.

Her blev også det tidligere forløb diskuteret og parterne er enige om at bilægge striden og arbejde videre ud fra et fælles fundament med særligt fokus på den historiske fortælling om Himmelbjerget, adgangsveje til Himmelbjerget til vands og til lands samt oplevelsen af at være på Himmelbjerget.

Nye fælles rammer

"Vi er enige om at lægge det bag os og har sat nye rammer for arbejdet fremadrettet. Det, vi har talt om, skal omsættes til et forståelsespapir, som vi alle kan stå inde for, og hvor fortællingen og kulturen står i centrum" forklarer formand for styregruppen, borgmester Frands Fischer (S), efter workshoppen.

"Som jeg tolker det, så er det fremadrettet kulturen og naturen, der står i centrum. Skal der bygges noget nyt, så skal det ske i respekt for netop det. Og jeg høre alle sige, at tårnet er perfekt, som det er."

Dermed er den tidligere helhedsplan sammen med inspirationskataloget med udsigtsplatform og solterrasser, der for Folkets Bjerg og flere andre var svært at forene med historien om Himmelbjerget, taget af bordet. I stedet skal der på baggrund af diskussionerne på workshoppen udarbejdes et fælles forståelsespapir

Anders Hougaard fra Folkets bjerg har røget fredspibe med styregruppens formand, borgmester Frands Fischer, og det forkætrede inspirationskataloget er revet i stumper og stykker. Nu skal det erstattes med et forståelsespapir indeholdende de retningslinjer, man i fællesskab er blevet enige om. Foto: Grethe Bo Madsen

Anders Hougaard fra Folkets bjerg har røget fredspibe med styregruppens formand, borgmester Frands Fischer, og det forkætrede inspirationskataloget er revet i stumper og stykker. Nu skal det erstattes med et forståelsespapir indeholdende de retningslinjer, man i fællesskab er blevet enige om. Foto: Grethe Bo Madsen

Alt for kreative ideer

"Alle de der kreative ideer, der måske var lige lidt til den gode side, som provokerede og skabte debat, den del er lagt væk," konstaterer Frands Fischer.

"I indledningen til rapporten var en noget mere præcis formulering af, hvad det er for principper, vi gerne vil arbejde efter. Den side kan man godt hive ud af rapporten. de principper, vi vil arbejde videre med, er de samme," understreger han dog.

De nye toner glæder formand for Folkets Bjerg, Anders Hougaard.

Glæde hos Folkets Bjerg

"Jeg synes, fokus for hele samtalen om Himmelbjergets fremtid har ændret sig. Det er gået fra 'hvad kan man bygge på bjerget' til 'hvad er bjerget, og hvad vil vi bygge på baggrund af det'. Det er for os en afgørende forskel," konstaterer han.

"Vi er ikke principielt imod, at der bygges nyt, men det skal give mening ud fra en bestemt præmis, og det er i første omgang at få afklaret, hvad er bjerget, hvad er det for et sted naturmæssigt, kulturelt og historiske. Det skal sætte rammen for, hvordan Himmelbjerget skal udvikles. Derfor er vi meget begejstret for den drejning, snakken nu har taget."

Tænk stort

Det er stadig en del af de fælles planer, at der skal tænkes stort i forhold til udvikling af turismepotentialet på Himmelbjerget.

"Det er fuldstændig rigtigt, at vi er enige om, at der er nogle grundliggende ting, vi lægger vægt på og som skal være afklaret omkring udviklingen af himmelbjerget, men det er samtidig også vigtigt, at vi tænker stort," understreger Max Hvarregaard, indehaver af Ørneboden på Himmelbjerget, og peger på at Himmelbjergets betydning ikke kun er lokal, men rækker langt ud over både kommune og måske endda også landegrænser.

Bjergets autencitet

Hans erfaring er, at folk besøger Himmelbjerget, fordi de har været der som barn.

"Folk holder sammenkomster her. De mødes og nyder naturen, som var det slags en folkepark," fortæller han.

Anders Hougaard har søgt på blandt andet Instagram for at finde ud af, hvad der optager gæsterne på Himmelbjerget. For ham bekræfter resultatet, at der ikke er et modsætningsforhold i at værne om Himmelbjergets autencitet og samtidig tiltrække turister.

"Folk vil opleve den særlige historie og natur, der er her. De kommer udefra for at være med en del af den historie," mener han.

500.000 gæster om året

Ifølge turistchef Marianne Purup har Himmelbjerget i sommersæsonen besøg af cirka 120.000 gæster.

"I højsæsonen kommer der næsten 3.000 gæster om dagen. Vi tror, det løber op mellem 400.000-500.000 om året. For danskere er det et elsket og traditionsbundet sted. Det smitter af på andre nationaliteter. De vil gerne opleve den fortælling, der er på det bjerg. Senest er der også begyndt at komme mange vandreturister," forklarer hun.

Besøgstallet på Himmelbjerget er vokset i 2019 i forhold til 2018. Det var ellers på baggrund af et faldende besøgstal gennem de seneste år, at beslutningen om en udviklingsplan for Himmelbjerget blev sat i gang.

"Det var derfor, vi gik gang," konstaterer Frands Fischer. "Der er åbenbart noget om, at når vi bekræfter for hinanden, hvad det er for sted, så er der endnu flere, der genre vil være en del af den historie og opleve den."

Kontakt til fonde

Forståelsepapiret, der forventes klart i løbet af de kommende uger, skal bruges som appetitvækker til fonde som Real Dania og Salling Group.

"Vi vil gerne indlede en tidlig dialog med forskellige fonde omkring finansiering. Vi kommer ikke med et bud på, hvad der skal være. I stedet håber vi, de kan se sig selv i en samskabelsesproces, hvor de er med til at udvikle et af Danmarks klenodier. Jeg forestiller mig, at de gerne vil være med i en sådan proces," siger borgmester Frands Fischer.

Publiceret 16 September 2019 10:30