På Mølleskolen opfordres elever til at medbringe deres egen computer, men nogle forældre mener, skolen er gået for langt. Så nu er Ombudsmanden blevet inddraget. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

På Mølleskolen opfordres elever til at medbringe deres egen computer, men nogle forældre mener, skolen er gået for langt. Så nu er Ombudsmanden blevet inddraget. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Ombudsmanden skal vurdere skoles it-udmelding til forældre

En besked fra Mølleskolen i Ry til forældre om medbringelse af eget it-udstyr er på kanten af loven, vurderer forvaltningsekspert

Af
Marie-Louise Andersen,

JP Aarhus

En meddelelse, Mølleskolen i Ry for godt en uge siden sendte ud på intranettet til skolens 7. klasses forældre, har fået flere op af stolen og i hvert fald én til at indgive en klage til Folketingets Ombudsmand, som nu skal vurdere, om han skal udtale kritik af, at skolen overtræder loven.

Flere forældre har angiveligt spurgt skolen om mulighederne for udlån af bærbare pc’er til elever med skriftsproglige udfordringer som for eksempel ordblindhed. Det fik den 15. august skolens pædagogiske leder til at skrive følgende til forældrene på intranettet:

"I Skanderborg Kommune gælder BYOD (bring your own device, red.) for alle elever. Også de ordblinde. Vi er altid behjælpelige med installering af programmer, brug af dem osv. Skulle nogle af jer ikke have mulighed for at sørge for at jeres børn har en pc med, henvender I jer til mig her på Intra, og sammen finder vi en løsning."

Men skolen må ikke hverken forvente eller antage, at børn i folkeskolen selv medbringer en pc eller andet elektronisk udstyr, som er nødvendigt i undervisningen. Det har både den tidligere undervisningsminister Christine Antorini og senest Folketingets Ombudsmand i 2018 fastslået.

Ombudsmandens afgørelse

"Undervisningen i folkeskolen bygger på et gratisprincip. Derfor kan skolerne hverken kræve eller udtrykke forventning om, at eleverne medbringer deres eget IT-udstyr."

Så klart udtrykte Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, sig i en afgørelse i oktober 2018, hvori han tog stilling til en klage over et brev skrevet til forældre til elever i 3. årgang på Nørreskov-Skolen. I brevet stod: "Det forventes […], at eleverne fremover selv har deres IT-udstyr med i form af en bærbar pc."

Om det aktuelle brev fra Mølleskolen går over grænsen for, hvad folkeskolen må, afventer nu en afgørelse fra ombudsmandsinstitutionen. Susanne Veiga, der er chef for Ombudsmandens Børnekontor, fortæller, at den har modtaget en konkret klage over beskeden, og at hun derfor ikke kan udtale sig om sagen, før kontoret har haft mulighed for at behandle den.

Meddelelsen er nok på kanten af reglerne på området

"Som oftest, når der er en klage over noget, som myndigheden ikke selv har haft mulighed for at forholde sig til, oversender vi det til myndigheden, så den kan kommentere på sagen," siger Susanne Veiga, der anslår, at behandlingen af sagen vil tage en måneds tid.

På kanten

Steen Bønsing er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. JP Aarhus har bedt ham læse og forholde sig til meddelelsen fra Mølleskolens pædagogiske leder. Han vurderer, den ligger lige på kanten.

"Meddelelsen er nok på kanten af reglerne på området," vurderer han i et skriftligt svar til avisen.

"Det er kommunernes og de enkelte folkeskolers ansvar at sikre, at forældrene forstår, at det er frivilligt at lade deres børn medbringe eget IT-udstyr."

Og det er altså det, han mener, at Mølleskolen med den aktuelle udtalelse ikke helt formår. Han forklarer, at skolen gerne må opfordre forældre til at lade deres børn medbringe egen pc i skolen, men at det skal være tydeligt, at det ikke er et krav, men kun en mulighed, hvis man ønsker det. Adspurgt om, hvad han tror, Ombudsmanden vil gøre i den aktuelle klagesag, siger han:

"Det er meget svært at give et bud på Ombudsmandens udtalelser, men under alle omstændigheder har han ikke mulighed for mere end at udtrykke kritik."

Alle med behov får

På Mølleskolen anerkender skoleleder Kristian Toft, at beskeden til forældrene kunne være formuleret anderledes, for skolens politik er, at alle elever, hvis forældre ikke har råd til en computer, skal kunne låne en.

Så længe jeg driver skole i en kommune, som ikke øremærker penge til det, er jeg nødt til at slå et slag for at medbringe eget device

"Jeg har talt med den pædagogiske leder om det og aftalt, at vi fremadrettet vil være mere præcise. Vi har netop retningslinjer om, at vi aldrig må sige skal. Men samtidig er vi i en situation, hvor alle skoler er trængt på økonomien, så jeg mener, at de forældre, der kan løfte, skal løfte. Det giver mig nogle andre muligheder, når jeg ikke skal bruge flere millioner på computere," siger han.

Aktuelt har ca. 10 pct. af skolens 1.000 elever lånt en computer med hjem. Men han har ikke gjort noget for generelt at præcisere reglerne, for han har kun fået en klage fra ét forældrepar. De har fået at vide, at de får en computer.

Kristian Toft forklarer, at ledelsen følte det nødvendigt at præcisere skolens it-ordning, fordi der generelt er en forståelse af, at der er afsat penge til, at ordblinde får udleveret en it-rygsæk. Det ér der bare ikke længere.

"Den verserer bare. Og samtidig får vi i 7. klasse børn fra mange andre skoler, hvor der kan være andre kulturer, så vi har haft behov for at præcisere, hvordan vi gør her."

Kristian Toft mener i øvrigt, at der altid har været en tilgang omkring 'bring your own device' og nævner, at dengang han gik i skole, handlede det om lommeregnere.

"Så længe jeg driver skole i en kommune, som ikke øremærker penge til det, er jeg nødt til at slå et slag for at medbringe eget device."

Bring your own device

BYOD eller 'Bring Your Own Device' betyder på dansk: "Tag dit eget it-udstyr med."

Nogle kommuner har en BYOD-strategi, hvilket betyder at folkeskoleelever kan medbringe egne computere eller tablets og bruge dem i undervisningen i stedet for at få dem stillet til rådighed af skolen.

Ifølge folkeskoleloven påhviler alle udgifter til undervisningen kommunerne, og det skal således være en mulighed, ikke et krav, at eleverne kan medbringer deres eget it-udstyr.

Publiceret 07 September 2019 11:30