Kommune kalder skoles it-besked for "klodset"

Det er en ret, at alle elever skal kunne tilgå skolernes it-systemer med deres eget udstyr, ikke et krav, fastslår Skanderborg Kommune

Af
Marie-Louise Andersen,

JP Aarhus

Torsdag den 15. august skrev Mølleskolens pædagogiske leder følgende på intranettet til 7. klassesforældrene:

"Jeg og lærerne har fået flere henvendelser vedr. udlån af bærbar pc’er til elever med skriftsproglige udfordringer som f.eks. ordblindhed. I Skanderborg Kommune gælder BYOD for alle elever. Også de ordblinde.

Vi er altid behjælpelige med installering af programmer, brug af dem osv. Skulle nogle af jer ikke have mulighed for at sørge for at jeres børn har en pc med, henvender I jer til mig her på Intra, og sammen finder vi en løsning."

Det er lidt klodset formuleret, det burde have været formuleret anderledes

Den formulering var ikke heldig, mener Søren Aalund, der er koncernchef i Skanderborg Kommunes børne- og ungeafdeling.

"Det er lidt klodset formuleret, det burde have været formuleret anderledes. Men jeg bider dog mærke i, at de angiver, at der er et alternativ," siger han.

Ret, ikke krav

I Skanderborg Kommune er 'bring your own device' eller BYOD, som det hedder i daglig tale, en overordnet strategi. Men der er intet krav, fastslår Søren Aalund.

Vi skal nok levere det udstyr, som er nødvendigt og tilstrækkeligt

"Det er mere formuleret som en ret til, at eleverne skal kunne tilgå skolens systemer med det device, de nu har med, snarere end en fordring om, hvad eleverne skal have med. Vi skal kunne levere undervisningen, uanset om eleven har sit eget device med eller ej."

Skolerne fastlægger lokalt, i hvilken grad eleverne opfordres til at medbringe eget it-udstyr ud fra en kommunal strategi om, at det kan være en fordel at arbejde med noget, man kender og føler sig tryg ved. Dertil kommer, at det er et dyrt område, og at det kan være svært for alle skoler at stille udstyr til rådighed, som har det niveau, eleverne kender hjemmefra.

"Men det må aldrig blive en forudsætning for at være del af undervisning. Vi skal nok levere det udstyr, som er nødvendigt og tilstrækkeligt," siger Søren Aalund.

Så hvis en forælder eller elev efterspørger udlån af et device, skal skolen så udlevere det?

"Ja, hvis det er en forudsætning for at deltage i undervisningen. Og så kan der selvfølgelig lokalt være forskellige former for udlån og principper om, at udstyret bliver på skolen."

Aarhus udleverer

Aarhus’ byråd behandlede i sidste uge et forslag fra børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF) om, at forlade 'Bring your own device'-strategien og i stedet købe en computer til alle elever i 2.-10. klasse.

"Formålet er at sikre alle elever en lige adgang til digitale redskaber i aarhusianske folkeskoler samt, at adgangen til digitale redskaber ikke er afhængig af forældrenes pengepung. Samtidig giver det en sikkerhed for, at der er adgang til udstyr, der virker på skolerne og dermed en lettelse for både medarbejdere og elever," har rådmanden udtalt.

Og i Odder drøfter politikerne og borgerne, om der skal investeres i nye iPads til folkeskoleeleverne, nu hvor de knap fem år gamle kommunalt finansierede iPads, skoleleverne er blevet udstyret med, synger på sidste vers.

Men i Skanderborg tyder intet på, at man forlader strategien om at opfordre eleverne til selv at tage en computer eller tablet med.

"For det første har vi en anden og mere decentral model. Beslutningskraften i forhold til denne type indkøb ligger decentralt på skolerne. For det andet, i og med vi har sagt, at det er et supplement og ikke en erstatning, så kan jeg ikke se, at det skulle blive ændret," siger Søren Aalund med forbehold for, at han ikke kan forudsige den politiske proces.

Formålet er at sikre alle elever en lige adgang til digitale redskaber

Ifølge koncernchefen er der nogle skoler i kommunen, som har indkøbt computere til eleverne, mens andre opfordrer eleverne til at medbringe deres eget. Hvad angår Mølleskolens formulering anerkender Søren Aalund, at den kan give anledning til misforståelse.

"Hvis den giver anledning til misforståelser, vil jeg slå fast, at selvfølgelig skal vi stille udstyr til rådighed. Jeg ved også, at Mølleskolen et andet sted har en bredere formulering, hvor det slås fast, at den selvfølgelig stiller udstyr til rådighed."

Publiceret 07 September 2019 11:25