En 'sti-bund' af asfalt gennem Bredmosen i forbindelse med Præstegårdsstien ved Tebstrup fik Skanderborg Kommune til at stoppe anlægsarbejdet. Asfalten er nu erstattet med grus - og arbejdet kan fortsættes. Privatfoto

En 'sti-bund' af asfalt gennem Bredmosen i forbindelse med Præstegårdsstien ved Tebstrup fik Skanderborg Kommune til at stoppe anlægsarbejdet. Asfalten er nu erstattet med grus - og arbejdet kan fortsættes. Privatfoto

Hurtig reaktion på klage over asfaltsti

Problematisk asfalt blev hurtigt skiftet ud med 'sikkert' - og stabilt - grus

Af
Claus Sonne

Tebstrup En henvendelse fra en borger fik Skanderborg Kommune til med øjeblikkelig virkning af stoppe anlæggelsen af en sti ved Præstegårdsstien, nærmere betegnet i Bredmosen. Årsagen var en 'sti-bund' af asfalt.

"Stien går delvist gennem et område, der er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3, og vi kan konstatere, at der ikke er søgt om tilladelse til at bruge asfalt," siger Hans Brok-Brandi, leder af Natur- og Miljøafdelingen hos Skanderborg Kommune.

Der var dog ikke længe, at anlægsarbejdet kom til at ligge stille. Det grønne partnerskabet bag Sneptrup Præstegårdssti reagerede nemlig hurtigt på problemet og fjernede asfalten.

I stedet er der anlagt en bundopbygning med stabilgrus, der afsluttes med hårdkomprimeret stigrus.

"Det sker for at sikre en god naturoplevelse og tilgængelighed for alle efter aftale med Skanderborg Kommune og berørte lodsejere. Alt sammen for almenvellet skyld," lyder det fra partnerskabet.

Publiceret 06 September 2019 18:30