Visionerne for Søbadet i Skanderborg er tårnhøje. Nu er spørgsmålet, om det prestigefulde projekt dermed er endt i en skala, hvor finansieringen ikke kan følge med. Illustration: Møller & Grønborg, GPP Arkitekter og ONV Arkitekter

Visionerne for Søbadet i Skanderborg er tårnhøje. Nu er spørgsmålet, om det prestigefulde projekt dermed er endt i en skala, hvor finansieringen ikke kan følge med. Illustration: Møller & Grønborg, GPP Arkitekter og ONV Arkitekter

Politikerne træder vande:

Søbadets fremtid er i spil - der mangler 2,5 mio. kr. og 800.000 til drift

En økonomisk saltvandsindsprøjtning fra den kommunale kasser er nødvendig, hvis ikke Søbadet skal ende som et luftkastel

Af
Grethe Bo Madsen

Skanderborg Det kolde gys er skyllet ind over Skanderborg Søtorv. Projektet, der udover Søbadet også omfatter Kulturløberen på arealet fra søen og op til Kulturhuset, samt den netop afsluttede udvidelse af Kulturhuset, mangler godt 2,5 mio. kr. for at kunne realiseres.

For at føje spot til skade har ingen tilsyneladende tænkt på, at der vil være drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med Søbadet. Erfaringer fra andre søbade viser, at den slags er temmelig dyrt, og derfor regner kommunen med, at de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifterne vil løbe op i 880.000 kr.

Det er penge, der ikke er budgetteret med, og som derfor skal finansieres på en eller anden måde, hvis søbadet skal blive til noget.

Fonde trækker støtte for 12,5 mio. kr. tilbage

Faktisk har man skrabet pengene til at finansiere selve Søbadet via fonde, men Realdania, der støtter projektet med 5 mio. kr., og Lokale og Anlægsfonden, der støtter med 7,5 mio. kr., har betinget sig, at hele projektet realiseres, ellers trækker de støtten tilbage.

"Hvis Søbadet overhovedet skal blive til noget, så er det nødvendigt, at vi også bygger Kulturløberen," fastslår Mikkel Lindskov Petersen, der er leder af Plan og Byudvikling i Skanderborg.

Må bide til bolle nu

"Derfor er det nødvendigt, at politikerne bider til bolle nu. Der skal en politisk afklaring til, for at projektet kan komme videre. Ellers bliver det ikke til noget," understreger han.

Tage Nielsen, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets formand, ser knap så dystert på fremtidsudsigterne.

"Vi har jo skaffet de allerfleste penge til projektet og er nede på godt 2,5 mio. kr., der mangler nu. da vi så får gjort regnestykket op, så viser det sig, at der også er driftsudgifter for over 800.000 kroner. Det havde vi ikke regnet med," konstaterer han.

Med til forhandlingerf

"Måske vi kan løse noget af det ad frivillighedens vej. Vi må ud og spørge de lokale, om de vil bidrage. Jeg tænker, det er så godt et projekt, at det er der helt sikkert nogen, der gerne vil støtte." "Vi arbejder stadig på at få økonomien til at hænge bedre sammen, men uanset hvad, så mangler vi de sidste penge. Jeg synes, at når vi nu har skaffet så meget udefra via fundrasing, så må kommunen også spytte lidt i kassen," siger han og peger på, at udvalget vil tage projektet med til de kommende budgetforhandlinger.

"Vi havde håbet på, at kunne gå viderer med projektet nu, hvor vi var i gang, men vi kan ikke sætte noget i værk uden at være sikre på, at byrådet til finde de penge, der mangler. Derfor lukker projektet ned nu. Så må det åbnes op igen, når der er fundet penge. det bliver en fordyrelse, men sådan er vilkårene," siger han.

Kan risikere, Søbadet ikke bliver til noget

Økonomiudvalget havde Søtorvet på dagsordenen i sidste uge, men valgte at udsætte behandlingen af sagen.

"Det gjorde vi blandt andet fordi, projektet vil komme til at indgå i de kommende budgetforhandlinger," oplyser borgmester Frands Fischer.

"Men inden da vil vi gerne have administrationen til at gå tallene igennem en gang til. Vi vil gerne have tydligere svar på, om det nu også er 2,5 mio. kr. på anlægssiden og 880.000 kr. i drift, der mangler," siger Frands Fischer, der ikke har noget godt svar på, hvordan man kunne overse, at der ville være drifts- og vedligeholdelsesudgifter forbundet med projektet.

"Det kan godt være, vi allerede der får nogle svar, vi ikke kan lide. Så ja, jeg kan kun sige, at Søbadets fremtid er i spil. Vi kan godt risikere, at det ikke bliver til noget."

Publiceret 02 September 2019 19:00