Debat: Lyt til DI og udliciter for borgernes skyld

Byrådsmedlem for det Konservative Folkeparti, Thomas Cordtz, er en varm fortaler for øget udlicitering af kommunens opgaver

Af Thomas Cordtz, byrådsmedlem (K), Lyngvej 14, 8680 Ry

DEBAT I et debatindlæg påpeger DI’s branchedirektør, Jacob Scharff, at Skanderborg Kommune kunne løse velfærdsopgaverne bedre og mere effektivt, hvis kommunen i højere grad inddrager private i løsningen. Et synspunkt, vi fra konservativt hold længe har været fortalere for.

Al erfaring viser, at der er penge at spare, og det er der hårdt brug for af tre årsager:

1. Vi bliver hastigt flere borgere i kommunen - navnligt flere børn og ældre, der har behov for pleje og omsorg.

2. Sundhedsopgaver glider i iltempo fra regionenerne til kommunerne og dræner kassen.

3. Udgifterne til det specialiserede område (Kommunens tilbud til personer med handicap, psykiske lidelser, særlige sociale problemer og udsatte børn og unge) vokser eksplosivt i de kommende år.

Flere om at dele kagen

Alt dette sker samtidig med at servicerammen – rammen, som staten fastsætter for hvor meget, kommunen må bruge på service – ikke vokser. Kort sagt bliver vi flere og flere om at dele kagen, men kagen bliver ikke større.

Det er blandt andet i lyset af dette, at vi fra konservativt hold er fortalere for øget konkurrenceudsættelse. Men Skanderborg Kommune halter bagefter.

"Kun 30,6 pct. af de tekniske opgaver og støttefunktioner som f.eks. rengøring, vinduespolering, it-drift og vej- og parkområdet bliver i dag løst sammen med private virksomheder. Til sammenligning har de 'bedste' kommuner involveret virksomheder ved 44,4 pct. af disse opgaver," fremhæver Jacob Scarff.

I Det Konservative Folkeparti hilser vi DI’s indspark velkommen. Det ganske enkelt nødvendigt at inddrage flere private i løsningen af velfærdsopgaverne, hvis vi fortsat skal kunne levere den borgernære service, vi gerne vil levere, og fortsat have råd til gode daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Til gavn for borgerne

At inddrage private virksomheder handler således ikke om 'med vold og magt' at privatisere eller udlicitere. Det handler om til gavn for borgerne at udføre opgaverne bedre og billigere og derved kunne overføre midler til de mange andre velfærdsopgaver, der står i kø.

Som Jacob Scharff så rigtig pointerer: "Det må og skal ikke ende med at handle om ideologi – det drejer sig derimod om at sikre, at borgernes skattekroner bliver brugt klogt, så vi får mest og bedst mulig velfærd for pengene."

Herfra skal lyde et højt og tydeligt: "Hørt."

Publiceret 28 August 2019 16:00