Fremover vil endnu flere uddannelsesinstitutioner sende børn og unge til Vestermølle. Arkivfoto

Fremover vil endnu flere uddannelsesinstitutioner sende børn og unge til Vestermølle. Arkivfoto

Vestermølle på skoleskemaet

Vestermølle vil gerne samarbejde - fremover skal flere skoler og gymnasier på besøg på Vestermølle

Skanderborg Vestermølle Møllelaug har i samarbejde med Skanderborg Kommunes skoletjeneste fået mulighed for at invitere elever fra alle skoler i kommunen på en undervisningsdag på Vestermølle.

Foreløbig har flere end 25 klasser med tilsammen cirka 700 børn fordelt på forskellige klassetrin takket ja til tilbuddet, der kan ses i forlængelse af en succesfuld forsøgs-skoledag lavet sammen med Bakkeskolen i Hørning i 2018.

Temaundervisning

Sammen med lærere fra besøgsklasserne laves dagskemaer ud fra en liste og et materiale, som omfatter bl.a. danmarkshistorie med fokus på afgørende begivenheder omkring Skanderborg, erhvervsgeografi samt natur og teknik. De ældste klasser tilbydes temaer omkring klima og fødevareproduktion samt historiske begivenheder, f.eks. om sognefoged Peder Rasmussen, Jeksen, som i 1885 sad i politisk fængsel i Skanderborg, fordi han nægtede at udpante skatter for Estrup, der vedtog provisoriske finanslove hen over hovedet på rigsdagens flertal.

Ind imellem skoletimerne er der mulighed for tilegnelse af viden på mere praktisk vis, f.eks. fiskeri med stang fra Vestermøllebroen, tegning/farvelægning med okker, snobrødsbagning af dej Vestermøllemel m.v. kropsæltet i små plastposer, som eleverne har gået med i snor om halsen ind mod kroppen.

Hen over året er Vestermølle også ramme for Skanderborg Gymnasiums 1. g klasser – og nu også et antal klasser fra de tekniske gymnasier i Viby og Skanderborg. I den anden ende af aldersskalaen ligger besøg af børnehaver. Her rækker koncentrationsevnen dog kun til en god times ”skoledag”, inden der skiftes til leg og spisning af medbragt mad.

cns

Publiceret 23 August 2019 14:00

Debat:

At tænke sig - Nørregade som stillegade…

debat Jeg har tidligere skrevet og dokumenteret, at vejarbejdet på Adelgade fra Mindet op til Kulturtorvet, hvor man valgte at spærre Mindet til og fra Banegårdsvej i en måneds tid, hvilket så heldigvis varede to måneder at komme til byen af denne gade.

Der var blandt andet på Ladegårdsbakken og ind på Nørregade tydelig skiltning, som beskriver situationen, og på Nørregade var ligeledes skilte om, at der er spærret ved Mindet og ligeledes henvisningskilte med alternative veje ned til byen.

Alligevel blev der mange gange oplevet, at faktisk mange bilister kører helt igennem Nørregade, for så overraskende at møde afspærring til Banegårdsvej.

Hvorfor - trods klar og tydelig skiltning - fortsætter man?

Siger man til sig selv, at det nok kun gælder for de andre bilister og ikke lige mig, og går den, så går den… eller er det en 'aprilsnar'?

Nogle gange blev de frustreret holdende i nogle minutter og må så sande, at de må vende om igen på Mindet.

At tænke sig - en ellers stærkt trafikeret Nørregade som stillegade - og nu efter et par måneder igen er åbnet, som den blevet den foretrukne vej ned mod byen (det tager faktisk mindre tid at køre op til krydset ved Banegården og køre ad Banegårdsvej).

Det ville være mere end velkomment for de, som alligevel vælger at køre til og i særdeleshed fra byen med højere hastighed end det tilladte, at det som en permanent løsning som på den 'Nye Adelgade' bliver etableret en eller anden trafikdæmpende foranstaltning for at få de meget høje hastigheder (vel nok omkring 80-100 km/t) og støj sat ned fra Mindet mod Ladegårdsbakken.

Den 'Nye Adelgade' med røde og hvide markeringer, om man nu syntes om det eller ej, er måske ikke det ”smukkeste”, men er da for hulen efter mine snart 50 år som lokal beboer noget af det bedste, der sket i lang tid, og det ser det markant flot ud.

Jeg oplever, at der efterfølgende er sket en ny holdning om at parkere i højre side på Nørregade, som åbenbart skiltningsmæssigt ikke tidligere er set mod Ladegårdsbakken (kan én parkere der, så må alle parkere der, trods de trafikgener det giver.

Hjertelig tillykke cyklister i en mere sikker kommune.