Det tidligere sygehus på Vesterskovvej erstattes af en ny - og højere - bebyggelse.

Det tidligere sygehus på Vesterskovvej erstattes af en ny - og højere - bebyggelse.

Omstridt byggeri bevarer planlagt højde

Nyt byggeri på Vesterskovvej i Skanderbog bliver 20 meter højt

Af
Claus Sonne

Højden på det planlagte byggeri på Vesterskovvej vil fortsat være 20 m. Det fastslår Miljø- og Planudvalget, der dog også mener, at byggeriet skal trækkes længere tilbage fra vejen.

Byggeriet blev vedtaget i 2017, men pga. en teknisk fejl har det måttet tage en ny tur gennem systemet. Derfor har der været en ny høringsfase om projektet, men de høringssvar, der er indkommet, har ikke giver anledning til de store ændringer.

"Udvalget vil gerne se flere forskellige variationer på udseendet af byggeriet. Det gælder eksempelvis tagkonstruktionen samt facadeudtrykket," siger Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.

En ting, der dog med sikkerhed bliver ændret i forhold til den oprindelige godkendelse, handler om parkering.

"Da vi første gang sagde god for byggeplanerne, var en god del af lejlighederne beregnet på flygtninge, så byggeriet var ikke underlagt den kommunale parkeringsnorm. Vi har imidlertid ikke så mange flygtninge i kommunen, så nu skal byggeriet opfylde normen," siger Leick.

Publiceret 22 August 2019 19:30

Debat:

At tænke sig - Nørregade som stillegade…

debat Jeg har tidligere skrevet og dokumenteret, at vejarbejdet på Adelgade fra Mindet op til Kulturtorvet, hvor man valgte at spærre Mindet til og fra Banegårdsvej i en måneds tid, hvilket så heldigvis varede to måneder at komme til byen af denne gade.

Der var blandt andet på Ladegårdsbakken og ind på Nørregade tydelig skiltning, som beskriver situationen, og på Nørregade var ligeledes skilte om, at der er spærret ved Mindet og ligeledes henvisningskilte med alternative veje ned til byen.

Alligevel blev der mange gange oplevet, at faktisk mange bilister kører helt igennem Nørregade, for så overraskende at møde afspærring til Banegårdsvej.

Hvorfor - trods klar og tydelig skiltning - fortsætter man?

Siger man til sig selv, at det nok kun gælder for de andre bilister og ikke lige mig, og går den, så går den… eller er det en 'aprilsnar'?

Nogle gange blev de frustreret holdende i nogle minutter og må så sande, at de må vende om igen på Mindet.

At tænke sig - en ellers stærkt trafikeret Nørregade som stillegade - og nu efter et par måneder igen er åbnet, som den blevet den foretrukne vej ned mod byen (det tager faktisk mindre tid at køre op til krydset ved Banegården og køre ad Banegårdsvej).

Det ville være mere end velkomment for de, som alligevel vælger at køre til og i særdeleshed fra byen med højere hastighed end det tilladte, at det som en permanent løsning som på den 'Nye Adelgade' bliver etableret en eller anden trafikdæmpende foranstaltning for at få de meget høje hastigheder (vel nok omkring 80-100 km/t) og støj sat ned fra Mindet mod Ladegårdsbakken.

Den 'Nye Adelgade' med røde og hvide markeringer, om man nu syntes om det eller ej, er måske ikke det ”smukkeste”, men er da for hulen efter mine snart 50 år som lokal beboer noget af det bedste, der sket i lang tid, og det ser det markant flot ud.

Jeg oplever, at der efterfølgende er sket en ny holdning om at parkere i højre side på Nørregade, som åbenbart skiltningsmæssigt ikke tidligere er set mod Ladegårdsbakken (kan én parkere der, så må alle parkere der, trods de trafikgener det giver.

Hjertelig tillykke cyklister i en mere sikker kommune.