Formand Poul Martin Bonde er grundlæggende tilfreds med årets festival. Nu må tiden vise, hvor stor en ekstraregningen, festivalen indkasserer, takket være regnen. Foto: Per Bille

Formand Poul Martin Bonde er grundlæggende tilfreds med årets festival. Nu må tiden vise, hvor stor en ekstraregningen, festivalen indkasserer, takket være regnen. Foto: Per Bille

Dyr, men dejlig:

Årets festival trak i gummirøjserne - nu venter regningen

En festival helt på samme afviklingsniveau som vanligt - havde det blot ikke været for regnen

Af
Grethe Bo Madsen

Smukfest 700 tons skærver, 400 tons stabilgrus og 1.100 kubik barkflis. Læg dertil udlægning af jernplader til køresikring, leje af ekstra materiel og assistance fra blandt andet slamsugere til at tømme pludseligt opståede søer eller tackle overløbne kloakker og Falck til at trække parkerede biler fri af mudderet.

De gavmilde regnguder satte årets Smukfest under ekstra pres. Dels måtte festivalpladsen have en overhaling efter de værste regnskyl. Dels måtte der bruges mange ressourcer på at komme halvdrukne smuklinge bedst muligt til undsætning.

"Regnen har krævet en kæmpe indsats af vores organisation. Vi har erstattet paphuse og flyttet telte til nye områder og i det hele taget hjulpet, hvor vi har kunnet. Vi har ikke overblik over, hvad det kommer til at koste ud over, at det helt sikkert bliver dyre," konstaterer Smukformand Poul Martin Bonde.

"Proceduren her i organisationen er, at vi først gør de ting, der skal til for at afhjælpe problemerne, og så tager vi regningen bagefter," tilføjer han.

En god festival

Bortset fra regn-masserne, er det en tilfreds formand, der ser tilbage på årets festival.

"Det er vores oplevelse, at det helt grundlæggende har været en god festival. Det er igen lykkedes at lave en skov fuld af de overraskelser og tiltag, vi gerne vil give publikum, og også de ting, man har skullet gå eller sejle lidt længere til for at opleve, har fået en god modtagelse," siger han og peger på Bespisningsunderet ved Slotskirken og den nye Ønskeø, samt de mange aktiviteter inde i Smukby.

"Der har været en god stemning ude omkring i skoven med masser af gode koncerter undervejs med det her helt særlige nærvær mellem publikum og musikerne, som er en særlig del af Smukfest," siger han og fremhæver samtidig de mange medhjælperes store indsats:

"Smukfest er jo ikke mindst styrken af den indsats, vores meget store medhjælper-stab lægger i festivalen. De 15.000 mennesker, der udgør Skanderborg Festival Klub, og som sørger for, at hele maskineriet fungerer."

I følge Smukfests ordførende direktør, Sørens Eskildsen, blev alle koncerter afviklet sikkert trods de mange gæster. Det skyldtes ikke mindst festivalens erfaring i at håndtere store menneskemængder, samt at publikum er blevet gode til at rette sig efter de anvisninger, de får i forbindelse med koncerterne. Foto: Per Bille

I følge Smukfests ordførende direktør, Sørens Eskildsen, blev alle koncerter afviklet sikkert trods de mange gæster. Det skyldtes ikke mindst festivalens erfaring i at håndtere store menneskemængder, samt at publikum er blevet gode til at rette sig efter de anvisninger, de får i forbindelse med koncerterne. Foto: Per Bille

Ekstremt mange hvepse

Skovskadestuen på festivalpladsen og på KærligHeden har også haft travl under festivalen. Ud over de sædvanlige patienter, der oftest har drukket for meget eller er faldet og kommet til skade, var der ifølge ordførende direktør Søren Eskildsen i år særligt mange, der måtte behandles for hvepsestik.

"Det, der er stukket helt af i år, er allergikere, der er blevet stukket af hvepse, fordi der har været ekstremt mange af den slags i år. Vi har haft flere ambulancer ind her, da allergiske reaktioner kan blive livstruende," fortæller han.

Mens andre festivaler i sommer har meldt om et stort misbrug af lattergas, kan Smukfest glæde sig over mere fornuftige unge.

"Her har vi ikke ligget så højt, som vi havde frygtet. Vi har været meget opsøgende på de unge mennesker, og har konfiskeret det, vi har fundet. Vi ligge runder niveauet, når vi kigger på andre festivaler. Her har man kunnet se de her metalbeholdere ligge over det hele, men dat har vi ikke haft noget af, hverken på KærligHeden eller på festivalpladsen. Vi har været meget rundt og kigge, og det tyder på, at vores unge her opfører sig mere fornuftigt," konstaterer Søren Eskildsen.

Publiceret 19 August 2019 18:30