Forsamlingshuset i Mesing trænger til en ordentlig overhaling for at blive tidssvarende og kunne rumme et kulturcenter for det nye landsbysamarbejde De7Dale. Pressefoto

Forsamlingshuset i Mesing trænger til en ordentlig overhaling for at blive tidssvarende og kunne rumme et kulturcenter for det nye landsbysamarbejde De7Dale. Pressefoto

Ny landbypulje giver 400.000 kr. til Mesing Forsamlingshus

Den nye Landsbyklynge, De 7 Dale, kan glæde sig over, at de første 400.000 kr. til renovering af forsamlingshuset er i kassen

Af
Grethe Bo Madsen

de 7 dale Mesing Forsamlingshus er godt på vej til fornyelse. Nu er de første 400.000 kr. i hus, fortæller Bjarke Helms fra Mesing Borgerforenings bestyrelse.

Forsamlingshuset i Mesing er det eneste forsamlingshus i det nye landsbyklyngesamarbejde De 7 Dale, hvilket gør det til et naturligt mødested for sociale og kulturelle arrangementer i klyngen, der foruden Mesing består af Foerlev, Hårby, Jeksen, Nr. Visiing, Søballe og Veng.

"Adgangsforholdene og tilgængeligheden til forsamlingshuset er ikke tidssvarende. I dag står gæsterne i forsamlingshuset ude på landevejen, når de skal ind og ud af huset. Desuden er adgangsforholdende for gangbesværede dårlige. Derfor bliver der arbejdet på en løsning, hvor indgangspartiet flyttes om på siden af bygningen, så der er indgang direkte fra parkeringspladsen. I den samme ende bliver der lavet nye toiletforhold med handicaptoilet," forklarer Bjarke Helms.

Plads til nye aktiviteter

Forsamlingshuset opvarmes med oliefyr, men som en del af det nye projekt arbejdes der på at finde en løsning, der både vil være billigere og mere miljøvenlig.

"Desuden har vi et stort ønske om en generel fornyelse med nye gulve, nyt tag og nye vinduer. Det vil sænke omkostningerne til opvarmning og gøre det nemmere at bruge huset i hverdagen til forskellige arrangementer," siger han og forklarer, at borgerforeningen ønsker husets funktionalitet udvidet så forsamlingshuset kan bruges til nye aktiviteter.

Blandt andet arbejdes der på at gøre forsamlingshuset til en slags kulturhus i landsbyklyngen De 7 Dale med foredrag, mini konferencer, kreative kursuser og meget andet.

"Mesing Borgerforening er ansvarlige for projektet og har nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med projektspecificering og fundraising. Borgerforeningen kan langtfra dække alle udgifterne alene, og derfor er arbejdsgruppen i gang med at søge fonde, der kunne have interesse i at støtte lokalsamfundet," oplyser Bjarke Helms.

Salg af folkeaktier

Projektet har modtaget 400.000 kr. fra Skanderborg Kommunes toårige Landsbypulje mod selv at lægge et tilsvarende beløb. Det kan dog gøres med støtte fra andre fonde. Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje bevilligede ligeledes 20.000 kr. i starten af projektet til hjælp for projektspecificeringen. Samtidig sælges folkeaktier i projektet, hvor borgere og firmaer kan købe "mursten" i den nye del af forsamlingshuset, og på den måde være med til at støtte op om projektet.

"Opgaven med at få finansieringen på plads er meget omfattende og arbejdsgruppen vil meget gerne have hjælp fra andre frivillige. Det kan for eksempel være til fundraising, salg af folkeaktier eller noget helt tredje," fortæller Bjarke Helms.

-bo

fakta

FAKTA

Køb en mursten

Vil du købe en "mursten" og være med til at støtte projektet med renovering og udvidelse af Mesing Forsamlingshus eller give arbejdsgruppen en hjælpende hånd, kan du henvende dig til projektleder Ulrikke Brandt Nordqvist på mailadressen ulle0904@hotmail.com.

Publiceret 14 August 2019 19:30