Cirklerne markerer stolpehuller fra et af de 12 huse, der for cirka 2000 år siden lå på Anebjerg. Foto Museum Skanderborg

Cirklerne markerer stolpehuller fra et af de 12 huse, der for cirka 2000 år siden lå på Anebjerg. Foto Museum Skanderborg

Arkæologer gør spændende fund:

Forfædrene gik til jernet på Anebjerg

Udgravninger viser en stor jernproduktion for 2000 år siden

Af
Claus Sonne

Der bygges på livet løs i Anebjerg-området mellem Skanderborg og Stilling, men det er langt fra første gang, at der var været aktivitet i området. Det viser udgravninger, som Museum Skanderborg har foretaget.

Arkæologerne har tidligere fundet potteskår fra omkring 500 f.Kr., og nu har man fundet spor af henved 12 huse, som har ligget på et par højdedrag nær ved to, dengang vandfyldte, lavninger. Det fortæller Museum Skanderborg.

Myremalm og ovne

Udgravninger viser, at der har været en produktion af jern på stedet. I de såkaldte kulturlag, der blandt andet rummer knuste potter, madaffald, døde dyr og andre lækre sager, har Museum Skanderborgs arkæologer fundet myremalm, slaggeklumper og fragmenter af ovnanlæg fra jernudvinding. Disse er blev indsamlet i spandevis og bevidner, er konklusionen, at det har været en ganske omfattende produktion af jern, der er foregået i området.

Arkæologerne har dog endnu ikke fundet ovnanlæggene, men mener, at disse ligger under den gamle grusvej Anebjerggårdsvej.

Publiceret 13 August 2019 19:30