Midtjyske installatører kæmper med at skaffe folk

26 procent af de midtjyske installationsvirksomheder alene i april måned i år forgæves prøvede at rekruttere nye medarbejdere

Det kniber med at finde det ønskede antal medarbejdere hos el- og vvs-installationsvirksomhederne i Region Midtjylland, viser ny analyse fra brancheorganisationen 'TEKNIQ Arbejdsgiverne'.

"Ser man på de seneste fem år som helhed, har el- og vvs-virksomhederne haft en solid vækst her i regionen, og det ser ud til at fortsætte i år. Men skal det lykkes at holde fast i den positive udvikling, er der brug for kvalificerede medarbejdere," siger Martin Rosborg, formand for TEKNIQ-råd Midtjylland.

Men skal det lykkes at holde fast i den positive udvikling, er der brug for kvalificerede medarbejdere

Netop udfordringen med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er efter hans mening den altoverskyggende udfordring for branchen.

Det afspejles også af arbejdskraftundersøgelsen, der viser, at hele 26 procent af de midtjyske installationsvirksomheder alene i april måned i år forgæves prøvede at rekruttere nye medarbejdere.

Publiceret 21 July 2019 06:00