Overgangen fra hjem til dagtilbud er i fokus i projektet. Arkivfoto

Overgangen fra hjem til dagtilbud er i fokus i projektet. Arkivfoto TK99 - stock.adobe.com

Millionstøtte til familier i udsatte positioner

Sundhedsstyrelsen har bevilget 1.5 mio. kr. til bedre trivsel i Skanderborg Kommune

En god meddelelse tikkede ind hos Skanderborg Kommune forleden. Sundhedsstyrelsen giver nemlig 1.503.000 kr. i støtte til et nyt og ambitiøst projekt på børneområdet.

Projektet hedder 'De første 1000 dage', og det handler styrke samarbejdet mellem sundhedsplejersker og dagtilbud i kommunen og derved give mere målrettet hjælp til familier i udsatte positioner.

"Vi er rigtigt glade for, at Sundhedsstyrelsen støtter projektet. Det giver os endnu flere muligheder for at arbejde forebyggende og systematisk i forhold til børn og familier i udsatte positioner," siger Bodil Lauridsen, chef for Sundhedstjenesten i kommunen.

Overgangen fra hjem til dagtilbud er i fokus i projektet. I de fleste tilfælde slipper sundhedsplejersken familierne, når de bliver tilknyttet et dagtilbud, men for familier i udsatte positioner kan der være behov for en ekstra indsats.

Vi er rigtigt glade for, at Sundhedsstyrelsen støtter projektet. Det giver os endnu flere muligheder for at arbejde forebyggende og systematisk i forhold til børn og familier i udsatte positioner

'De første 1000 dage' giver f.eks. mulighed for fælles hjemmebesøg med pædagog og sundhedsplejerske. På den måde bliver vi bedre til at identificere og sætte ind, når familier i udsatte positioner har brug for en hjælpende hånd,” siger Charlotte Styver, dagtilbudschef i Skanderborg Kommune.

Publiceret 17 July 2019 09:00