Skanderborgs måske mest håbløse udkørsel, fra banegården og ud på Låsbyvej, kan være fortid. Foto Sonne

Skanderborgs måske mest håbløse udkørsel, fra banegården og ud på Låsbyvej, kan være fortid. Foto Sonne

Banegården:

Lyskryds og Låsbyvej-lukning

Banegården i Skanderborg får i første omgang kun 'den lille tur'

Af
Claus Sonne

Skanderborg Der har været opstillet flere scenarier for, hvad der skal ske med banegården i Skanderborg, der har fået Museum Skanderborg som nabo. Nu er der udsigt til en beslutning, der bliver mindre omfattende end i i hvert fald nogle af de indledende planer lagde op til.

"Vi har haft en tæt dialog med DSB, der for nuværende ikke har planer om at lave ændringer på deres bygninger på banegårdsområdet," fortæller Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.

Med DSB ude af billedet i forhold til forandringer, er der lagt op til, at ændringerne på banegården kommer til at handle om det trafikale.

"Der er ingen tvivl om, at vi har en kæmpe udfordring i forhold til den sydlige udkørsel ud på Låsbyvej. Her fungerer den nuværende løsning bestemt ikke ret godt. Derfor har vi i udvalget op til, at vi lukker den udkørsel," forklarer Claus Leick og fortsætter:

"Planen er, at der etableres et lyskryds ved udkørslen til Jernbanevej, så al ind- og udkørsel til banegårdsområdet sker her. Samtidig kan der etableres en vendeplads for biler og busser nede ved den nuværende Låsbyvej-udkørsel."

Udvalget vil i den kommende tid arbejde videre med planerne for banegården.

Publiceret 04 July 2019 10:00

Debat:

At tænke sig - Nørregade som stillegade…

debat Jeg har tidligere skrevet og dokumenteret, at vejarbejdet på Adelgade fra Mindet op til Kulturtorvet, hvor man valgte at spærre Mindet til og fra Banegårdsvej i en måneds tid, hvilket så heldigvis varede to måneder at komme til byen af denne gade.

Der var blandt andet på Ladegårdsbakken og ind på Nørregade tydelig skiltning, som beskriver situationen, og på Nørregade var ligeledes skilte om, at der er spærret ved Mindet og ligeledes henvisningskilte med alternative veje ned til byen.

Alligevel blev der mange gange oplevet, at faktisk mange bilister kører helt igennem Nørregade, for så overraskende at møde afspærring til Banegårdsvej.

Hvorfor - trods klar og tydelig skiltning - fortsætter man?

Siger man til sig selv, at det nok kun gælder for de andre bilister og ikke lige mig, og går den, så går den… eller er det en 'aprilsnar'?

Nogle gange blev de frustreret holdende i nogle minutter og må så sande, at de må vende om igen på Mindet.

At tænke sig - en ellers stærkt trafikeret Nørregade som stillegade - og nu efter et par måneder igen er åbnet, som den blevet den foretrukne vej ned mod byen (det tager faktisk mindre tid at køre op til krydset ved Banegården og køre ad Banegårdsvej).

Det ville være mere end velkomment for de, som alligevel vælger at køre til og i særdeleshed fra byen med højere hastighed end det tilladte, at det som en permanent løsning som på den 'Nye Adelgade' bliver etableret en eller anden trafikdæmpende foranstaltning for at få de meget høje hastigheder (vel nok omkring 80-100 km/t) og støj sat ned fra Mindet mod Ladegårdsbakken.

Den 'Nye Adelgade' med røde og hvide markeringer, om man nu syntes om det eller ej, er måske ikke det ”smukkeste”, men er da for hulen efter mine snart 50 år som lokal beboer noget af det bedste, der sket i lang tid, og det ser det markant flot ud.

Jeg oplever, at der efterfølgende er sket en ny holdning om at parkere i højre side på Nørregade, som åbenbart skiltningsmæssigt ikke tidligere er set mod Ladegårdsbakken (kan én parkere der, så må alle parkere der, trods de trafikgener det giver.

Hjertelig tillykke cyklister i en mere sikker kommune.