Skanderborgs måske mest håbløse udkørsel, fra banegården og ud på Låsbyvej, kan være fortid. Foto Sonne

Skanderborgs måske mest håbløse udkørsel, fra banegården og ud på Låsbyvej, kan være fortid. Foto Sonne

Banegården:

Lyskryds og Låsbyvej-lukning

Banegården i Skanderborg får i første omgang kun 'den lille tur'

Af
Claus Sonne

Skanderborg Der har været opstillet flere scenarier for, hvad der skal ske med banegården i Skanderborg, der har fået Museum Skanderborg som nabo. Nu er der udsigt til en beslutning, der bliver mindre omfattende end i i hvert fald nogle af de indledende planer lagde op til.

"Vi har haft en tæt dialog med DSB, der for nuværende ikke har planer om at lave ændringer på deres bygninger på banegårdsområdet," fortæller Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget.

Med DSB ude af billedet i forhold til forandringer, er der lagt op til, at ændringerne på banegården kommer til at handle om det trafikale.

"Der er ingen tvivl om, at vi har en kæmpe udfordring i forhold til den sydlige udkørsel ud på Låsbyvej. Her fungerer den nuværende løsning bestemt ikke ret godt. Derfor har vi i udvalget op til, at vi lukker den udkørsel," forklarer Claus Leick og fortsætter:

"Planen er, at der etableres et lyskryds ved udkørslen til Jernbanevej, så al ind- og udkørsel til banegårdsområdet sker her. Samtidig kan der etableres en vendeplads for biler og busser nede ved den nuværende Låsbyvej-udkørsel."

Udvalget vil i den kommende tid arbejde videre med planerne for banegården.

Publiceret 04 July 2019 10:00