Trine Frengler, formand for Undervisnings- og Børneudvalget, har selv en ordblind søn og kan godt forstå den frustration, forældre oplever, hvis de ikke mener, der gøres tilstrækkeligt for deres barn. Foto: Grethe Bo Madsen

Trine Frengler, formand for Undervisnings- og Børneudvalget, har selv en ordblind søn og kan godt forstå den frustration, forældre oplever, hvis de ikke mener, der gøres tilstrækkeligt for deres barn. Foto: Grethe Bo Madsen

Særlig pulje til udvikling af lærernes kompetencer

Skanderborg Kommune har sat penge af i en særlig pulje, som skolerne kan trække på til at forbedre lærernes kompetencer i forhold til at undervise ordblinde elever

Af
Grethe Bo Madsen

UgeBladet bragte i sidste uge artiklen "Skolen svigter min ordblinde datter", hvori Silke Jørgensen retter kritik mod Virring Skole og Skanderborg Kommune for ikke at gøre en tilstrækkelig god indsats for ordblinde elever.

UgeBladet har bedt Undervisnings- og Børneudvalgets formand, Trine Frengler, om en kommentar til kritikken.

Er det tilfredsstillende, hvis en skoleleder oplyser forældrene om, at den hverken har viden, kompetencer eller ressourcer til at hjælpe ordblinde børn.

"Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men jeg vil sige, at hvis en skoleleder mener, skolen ikke kan leve op til de politikker, vi har indenfor et område, så håber jeg da, at de melder det ind"

"Lige netop i forhold til ordblindhed har vi lavet en central pulje til kompetenceudvikling, så lærerne kan udvikle deres kompetencer og blive bedre til at undervise ordblinde børn."

"Det kan for eksempel være til eksterne aktører, som tager ud på skolerne og underviser lærer, forældre og elever. Alle vores skoleledere ved, at den pulje er der. Og jeg ved også, at den bliver brugt."

"Jeg kan godt mærke den mors frustration. Jeg har selv en søn, som er ordblind. Det er klart, at man spørger ind til systemet, hvis man ikke mener, der gøres tilstrækkeligt for ens barn."

"Jeg vil bruge den henvendelse her som en anledning til en indirekte politikkontrol. Det er en god anledning. Vi skal passe på ikke at se os blinde på tallene."

Hvad vil du råde familien til at gøre?

Jeg vil råde den til kontakte kommunens borgerrådgivere. De holder til i Kulturhuset og er fuldstændig uvildige. Men jeg håber selvfølgelig også, at de kan finde en eller anden løsning sammen med skolen.

Publiceret 27 June 2019 13:00