Ejer Bavnehøj har fået en større make-over, hvilket markeres 28. juni med en folkefest. Foto Anders Boll

Ejer Bavnehøj har fået en større make-over, hvilket markeres 28. juni med en folkefest. Foto Anders Boll

Indvielse:

Nye bavnehøjder er nået

28. juni er der indvielsesfest på Ejer Bavnehøj, der har fået en make-over. Du kan også komme med

Ejer Bavnehøjs status som naturperle, kulturhistorisk samlingspunkt i Skanderborg og nationalt vartegn er steget i graderne. Resultatet af en helhedsorienteret indsats på Danmarks tag bliver indviet fredag den 28. juni 2019. Realdania har støttet projektet i partnerskab med Skanderborg Kommune og Ejer Bavnehøj Venner.

Det nye Ejer Bavnehøj omfatter en række forbedringer og nye tiltag. Generelt er det sket en nænsom landskabelig bearbejdning med respekt for stedets kulturhistoriske værdier og en enestående udsigt.

Blandt andet er der indrettet et nyt sceneområde i en naturlig slugt kaldet Gryden. Gennem 100 år har der været afholdt folkemøder og grundlovsmøder. Med en scene naturligt indbygget i Gryden, landskabeligt anlægsarbejde og oprydning efter resterne af Restaurant Ejer Bavnehøj, lukket i 2012, er der nu skabt mulighed for koncerter og en variation af aktiviteter.

Mødested

En stor Genforeningssten rejst i 1920 til minde om Nordslesvigs genforening med moderlandet er omplaceret til et nyt sted, der udstiller den historiske sten på værdig vis. Stenen er omkranset af skræddersyede egetræsplinte. Området har allerede vist sig som et populært mødested for at nyde udsigten over en varieret morænelandskab. Til picnickulturen er opstillet kraftige bordbænkesæt på nye opholdssteder.

Projektet har nu skabt muligheder for, at dette særlige sted bliver et endnu mere attraktivt besøgssted

Nye stier i området inspirerer til at bevæge sig rundt på et nyerhvervet areal og nyde det smukke landskab. Målet har været at skabe bedre tilgængelighed for alle. Da terrænet er kuperet fra naturens side, forekommer der stejle strækninger på stierne.

En af de nye elementer er en ’himmeltrappe’, der er anlagt med 45 trin. Fra parkeringspladsen til bunden af Gryden er en højdeforskel på 10 meter, der nu er udlignet med en langstrakt ’himmeltrappe’. Endelig er der omkring kiosk- og servicebygningen Møllehjulet udvidet med ny belægning og skabt bedre forhold til kortvarige ophold.

"Ejer Bavnhøj var i forvejen et unikt sted, og nu er det blevet endnu mere dragende for både lokale og turister. Nu er der endnu mere grund til at dreje fra på Østjyske Motorvej, når man passerer store brune skilte til Ejer Bjerge. Forbedringerne på stedet er resultatet af et godt samarbejde mellem Realdania, kommunen og ildsjæle i foreningen Ejer Bavnehøjs Venner," siger borgmester Frands Fischer (A) og suppleres af projektleder i Realdania Eske Møller:

"Ejer Bavnehøj ligger smukt i Søhøjlandet. Og projektet har nu skabt muligheder for, at dette særlige sted bliver et endnu mere attraktivt besøgssted – og det er samtidig udviklet med respekt og værdighed for historien, som knytter sig hertil og for landskabet omkring."

Indvies med musik

Realdania har støttet delprojektet med 2,3 mio. kr. Anlægsarbejdet er udført af Entreprenørafdelingen i Skanderborg Kommune og er første del af en større helhedsplan tegnet af landskabsarkitektfirmaet Bruun & Möllers.

Det anerkendte Skanderborg-band In Lonely Majesty sætter musik til en indvielsesfesten 28. juni kl. 13-16. Der bliver aktiviteter for børn og mulighed for at købe mad og drikkevarer fra kiosken Møllehjulet. Alle er velkomne med opfordring til tilmelding på: www.ejerbavnehoj.nemtilmeld.dk

cns

Publiceret 25 June 2019 10:00