Skanderborg kan få et p-hus på Møllegade. Prisen er sat til 65 mio. kroner. Foto Sonne

Skanderborg kan få et p-hus på Møllegade. Prisen er sat til 65 mio. kroner. Foto Sonne

Politikerne pønser på p-hus på Møllegade

Prisen er anslået til at blive 65 mio. kroner

Et p-hus, delvist nedgravet, placeret på den nuværende p-plads på Møllegade, kan blive en del af Skanderborg Kommune parkeringsstrategi. Prisen på p-huset, der altså kun er en idé af flere, vil være 65 mio. kroner.

Det er Miljø- og Planudvalget, der sammen med den kommunale administration har tænkt tanker om parkeringsforholdene i Skanderborg Midtby. Og udvalgsformand Claus Leick (SF) understreger, at der også er andre scenarier i spil.

"Man kan også forestille sig, at kommunen køber sig ind på nogle af de nye p-pladser, der opføres rundt om i Skanderborg Midtby i forbindelse med de mange nye byggerier, der er i gang eller kommer," siger Claus Leick.

65 mio. kroner

I oplægget fra kommunens administration er prisen på et p-hus sat til 65 mio. kroner. Projektet finansieres delvist, hedder det, fra de 1,9 mio. kr., som er i p-fonden, samt de 7 mio. kr. fra salget af arealet på Søtoften.

"Uanset hvad, bliver et eventuelt p-hus noget, der skal indgå i de kommende budgetforhandlinger," siger Claus Leick.

Ifølge oplægget fra administrationen skal p-huset, hvis det altså kommer, være færdigbygget i 2022.

Publiceret 25 June 2019 11:30