Formand for Søhøjlandets Turistforening, Kristina Ceravolo (tv), og turistchef Marianne Purup i fuld gang med at se på, hvordan turistforeningen sammen med det lokale turisterhverv både kan høste fordele af samarbejdet med VisitAarhus og samtidig sikre lokalt forankret udvikling af turismen. Foto: Per Bille

Formand for Søhøjlandets Turistforening, Kristina Ceravolo (tv), og turistchef Marianne Purup i fuld gang med at se på, hvordan turistforeningen sammen med det lokale turisterhverv både kan høste fordele af samarbejdet med VisitAarhus og samtidig sikre lokalt forankret udvikling af turismen. Foto: Per Bille

Nye vinde blæser over den lokale turisme: På vej mod fusion med VisitAarhus

En fusion med VisitAarhus kan godt være en fordel på den lange bane, men Søhøjlandets Turistforening er bekymret for konsekvenserne, hvis den lokale forankring forsvinder

Af
Grethe Bo Madsen

turistfusion Forandringens vinde blæser over landets mange turistorganisationer, der i løbet af 2019 skal skrumpe fra omkring de 80 til et sted mellem 15 og 25 tværkommunale turistorganisationer. En af dem, der i øjeblikket er i spil, er VisitSkanderborg, der formentlig vil følge i Djurslands og Silkeborgs fodspor og fusionere med VisitAarhus.

Hele den lokale forankring og alle de mange forskellige kompetencer, der bydes ind med i de mange projekter, netværk og events, vi er en del af lokalt, skaber en ekstra synergi. Den – og det gode samarbejde, vi har nu ikke bare med turisterhvervene, men helt generelt – må ikke gå tabt

"En del af den nye aftale er, at kommunerne kun må give penge til en turistorganisation. Lige nu ser det ud til, at Skanderborg Kommunen indgår en resultatkontrakt med Aarhus, og vælger at bruge pengene der. Det helt stor spørgsmål er så naturligvis, hvad vores lokale turisterhverv oplever at få for pengene," konstaterer turistchef Marianne Purup fra VisitSkanderborg.

Fornuftigt at pulje penge

Både hun og formanden for Søhøjlandets Turistforening, Kristina Ceravolo har haft mulighed for at fremlægge deres synspunkter for økonomiudvalget. Begge ser, at der kan være fornuft i at samle indsatsen i større destinationer.

"Jeg kan godt se en fornuft i at pulje nogle markedsføringspenge, så man kan nå stærkere ud på de store turistslagmarker internationalt. Det har vi også allerede gjort i vores samarbejde i Business Region Aarhus," forklarer Marianne Purup.

"Der er en økonomisk betragtning i den beslutning, men det handler også om at samle mange små turistorganisationer i få og større, så man i stedet for at hver kommune har sin lille turistorganisation, får centraliseret og samlet ressourcerne og kompetencerne i større enheder, og det kan være mere effektivt, så man ikke har mange, der i princippet sidder og gør det samme," supplerer Kristina Ceravolo.

Forskellige målgrupper

Men samtidig er turistchefen og formanden optaget af, hvilke konsekvenser en fusion med Aarhus kan få for de mange små og mellemstore lokale turistaktører, hvis turistindsatsen ikke længere er lokalt forankret og tager udgangspunkt i de mange små og mellemstore turistvirksomheder dér.

Opmærksomheden er især rettet mod forskellen i målgrupper, hvor en stor by som Aarhus helt naturligt har et større fokus på internationale turister, som blandt andet bliver bragt til byen af krydstogtskibene, mens det på mange måder er et andet publikum, der gæster Søhøjlandet.

"Vores primære markeder ligger ikke så langt væk. Det er især danske turister, turister fra Skandinavien samt Tyskland og Holland," forklarer Marianne Purup.

Ud over de godt 2 mio. kr., VisitSkanderborg hvert år modtager fra Skanderborg Kommune, kommer der også penge i kassen fra projekter og i medlemskontingent fra de mange partnerskaber, VisitSkanderborg har indgået med de lokale turistvirksomheder.

Kan det løses fra Aarhus?

"Det er restauranter, hoteller, campingpladser og rigtig mange forskellige aktører indenfor oplevelsesøkonomien. Vi har haft møder med dem og spurgt ind til, hvad de har af ønsker til fremtiden, og de ønsker basalt set at få samme ydelse, som de får i dag," siger Kristina Ceravolo.

"Men uanset hvor god en resultatkontrakt, man får strikket sammen med VisitAarhus, så er det svært at forestille sig, at alle de opgaver kan løses fra Aarhus. Og så er spørgsmålet, hvad vi stiller op med alle de opgaver, som ikke vil blive løst længere. Hvad gør vi med de aktører, der rammes af det," spørger hun.

Lokalt forankret

For dem begge handler det i høj grad om en bekymring for, at synergien i den lokale forankring går tabt.

"Hele den lokale forankring og alle de mange forskellige kompetencer, der bydes ind med i de mange projekter, netværk og events, vi er en del af lokalt, skaber en ekstra synergi. Den – og det gode samarbejde, vi har nu ikke bare med turisterhvervene, men helt generelt – må ikke gå tabt. Derfor er vi også i gang med at se på, hvordan turistforeningen sammen med erhvervet både kan høste fordelene af samarbejdet med Visit-Aarhus plus lave lokalt forankret udvikling," konstaterer Marianne Purup.

Baggrund

Med en ny lov om erhvervsfremme og turisme har Folketinget besluttet i samarbejde med KL at den fremtidige turismeindsats skal samles i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Målet er gennem stærke destinationer at skabe bedre sammenhæng og samtidig sikre en mere effektiv anvendelse af de ressourcer, det offentlige bruger på turistfremme.

I Skanderborg Kommune er politikerne i ved at tage stilling til fremtiden for VisitSkanderborg. Meget tyder på en fusion med VisitAarhus, der allerede er fusioneret med Destination Djursland og 1. juli fusionerer med VisitSilkeborg. En politisk beslutning træffes formentlig på byrådsmødet 26. juni.

Publiceret 17 June 2019 19:00