De etablerede vejbump på hver side af gårdspladsen betyder, at biler næppe passerer med en hastighed over 20 kilometer i timen, mener lodsejerne. Arkivfoto

De etablerede vejbump på hver side af gårdspladsen betyder, at biler næppe passerer med en hastighed over 20 kilometer i timen, mener lodsejerne. Arkivfoto

Lodsejere kæmper for deres hævdvundne ret til vej

Vestermølles ønske om at få lukket vejen over gårdspladsen er langt fra et enkelt spørgsmål

Af
Grethe Bo Madsen

vestermølle Gennem flere år har Vestermølle forsøgt at få nedlagt den private fællesvej, der går tværs over kulturinstitutionens gårdsplads. Da foreningen ikke selv er lodsejer, ønsker den i stedet, at byrådet skal igangsætte en procedure for nedlæggelse af vejen.

Det gjorde landsinspektør Hans Faarup, der er rådgiver for Vestermølle, klart, da han fik ordet i Byrådets spørgetid sidste onsdag.

Det der med, at der er en, der er smuttet igennem med 63 kilometer i timen, ja okay, det var så en mand i 100 år, der kom forbi der

Peter Melballe, talsmand for lodsejerne

"At nedlægge en privat fællesvej er lovreguleret af privatvejlovens (lov om private fællesveje, red.) paragraf 72. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling, hvis en grundejer anmoder om det. Kommunalbestyrelsen kan dog også af egen drift tage stilling til spørgsmålet. Vestermølle er ikke ejer, men langtidslejer. Vi appellerer derfor til byrådet om af egen drift at igangsætte proceduren for at få vejen nedlagt," fremhævede han.

Udsigten til at få den private fællesvej lukket er de tre lodsejere, der sammen med kommunen ejer og benytter vejen, ikke glade for.

Brugt vejen i 50 år

"Vi har benyttet vejen de sidste 50 år, og vi er af den opfattelse, at det kun er lodsejerne, der har ejendomsretten til vejen. Det er kun lodsejerne, som har ansvaret for vejen, og de bestemmer i fællesskab, hvordan den skal udnyttes og benyttes. Det var noget af det vi havde en del møder om, dengang kommunen overtog Vestermølle," konstaterede lodsejernes talsmand, Peter Melballe.

"Der er også servitutter på vejen, der skal tages hensyn til. Faktisk er det kun de fire ejendomme, der har ret til at køre på vejen. Måske var det noget af det, kommunen overså, da man investerede i ejendommen, at der er en privat fællesvej med servitutter. Men det står altså i lokalplan 119, at man skal tage hensyn til det," påpegede han og understregede, at lodsejerne har en hævdvunden ret til vejen, der går 50 år tilbage.

Den private fællesvej, Oddervej 80-98, fører fra Oddervej ned til og igennem gårdspladsen på Vestermølle og fortsætter videre forbi fire-fem boligejendomme, før den igen tilsluttes til den offentlige vej. Foto: Claus Haagensen

Den private fællesvej, Oddervej 80-98, fører fra Oddervej ned til og igennem gårdspladsen på Vestermølle og fortsætter videre forbi fire-fem boligejendomme, før den igen tilsluttes til den offentlige vej. Foto: Claus Haagensen

Sikkerheden er i top

Samtidig gjorde Peter Melballe opmærksom på, at trafikken gennem Vestermølle er meget begrænset, nogle dage 10-20 biler, andre dage kun en enkelt eller fem og at gennemsnitsfarten er lav.

"Og det der med, at der er en, der er smuttet igennem med 63 kilometer i timen, ja okay, det var så en mand i 100 år, der kom forbi der. Det gør nok ikke den store forskel i forhold til sikkerheden," mente Peter Melballe, der sammen med de øvrige lodsejere anser sikkerheden for at være i top.

Kernen er, at det fortsat bliver betragtet som en vejsag. Men det er en ejendomssag, uanset hvor lidt trafik der er. Vestermølle ønsker vejen væk

Hans Faarup, landindspektør og rådgiver for Vestermølle

"Vi er parate til at finde nogle løsninger, hvis kommunen er interesseret i at gøre en yderligere indsats, som øger sikkerheden. Men retten til at køre uanset hvilken vej igennem Vestermølle, den vil vi holde i hævd og kæmpe for til det sidste."

Tilbage til udvalg

På baggrund af de to henvendelser til byrådet svarede borgmester Frands Fischer, at sagen vil blive behandlet endnu en gang i Miljø- og Planudvalget, hvor den allerede flere gange har været drøftet, for at finde en løsning, der tilfredsstiller alle parter.

Kommentaren til borgmesterens svar fra Hans Faarup var kort:

"Kernen er, at det fortsat bliver betragtet som en vejsag. Men det er en ejendomssag, uanset hvor lidt trafik der er. Vestermølle ønsker vejen væk."

Kun Kulturudvalgsformand Tage Nielsen ønskede at kommentere på spørgsmålet og komme Vestermølle i møde.

"Det er vigtigt at tænke det som en større sag end bare en vejsag, sådan som Vestermølle argumenterer for. Det er jo et kulturcenter, hvor der foregår en masse aktiviteter, og det er begrænsende for udfoldelsen, at der går en vej igennem. Trafiksikkerheden er nedtonet her. Det er anvendelsen det drejer sig om."

Publiceret 08 June 2019 11:30