Utilfredshed med Skanderborg Kommunens demenstilbud har fået Kurt Benny Larsen, der er ramt af tidlig demens, og Vivian Holst Villadsen til at flytte hans adresse fra Skanderborg til Syddjurs. Arkivfoto

Utilfredshed med Skanderborg Kommunens demenstilbud har fået Kurt Benny Larsen, der er ramt af tidlig demens, og Vivian Holst Villadsen til at flytte hans adresse fra Skanderborg til Syddjurs. Arkivfoto

Kurt flytter adresse: Skanderborg mangler visioner for demente

Vivian Holst Villadsen orker ikke at kæmpe videre med Skanderborg Kommune i forhold til sin tidligt demente mand

Af
Claus Sonne

I frustration over, hvad parret betegner som mangel på visioner, meningsfyldte tilbud og samarbejde, har Kurt Benny Larsen, der er ramt af tidlig demens, og Vivian Holst Villadsen flyttet Kurts adresse til Syddjurs Kommune, hvor parret har et sommerhus.

"Det er bestemt ikke noget, jeg er glad for at gøre. Dels pålægger det Syddjurs Kommune en byrde, og dels er vi fra Skanderborg og glade for at bo her. Men jeg kan ikke se andre udveje," siger Vivian.

Vivian har gennem flere artikler i UgeBladet beskrevet sin frustration over manglen på visioner for samt trygge og meningsfyldte tilbud til personer med tidlig demens i Skanderborg Kommune.

Mangler information

Dråben, der har udløst flytningen af Kurts Folkeregister-adresse, kom, da Vivian kontaktede Skanderborg Kommune for at høre til muligheden for at få en GPS-sender til Kurt, efter en episode, hvor han var blevet væk og måtte findes af politiet.

"Her får jeg at vide, at Kurt ikke længere er tilknyttet sin tidligere demenskoordinator. Eller rettere: Jeg kan igen ikke få et klart svar og må ringe flere gange. Jeg ved godt, at kommunen rent lovmæssigt ikke har pligt til at oplyse ændringer, men rent etisk, og især efter alt det vi har været igennem med kommunen, så forstår jeg ikke, hvorfor får vi så ikke besked. Jeg kan først få besked på, hvem der er Kurts nye demenskoordinator, når en bestemt medarbejder er på arbejde. Da jeg spørger ind til, om Kurt så har været uden koordinator, er svaret 'nej, der har været et team'," forklarer Vivian.

Større fokus

I Syddjurs Kommune får Kurt, hvad Vivian betegner som en række tilbud, der er bedre, mere relevante og mere trygge end i Skanderborg.

Jeg oplever, at man i Skanderborg ikke ved, hvad man gør ved de tidligt demente

"Syddjurs har et stort fokus på, at tidligt demente forsat skal have et meningsfyldt liv, og der er kontakt fra kommunen til blandt andet virksomheder, foreninger og aftenskoler, så den demente kan få et værdigt liv med mening. Det gør man slet ikke i Skanderborg," siger Vivian og tilføjer:

"Jeg oplever, at man i Skanderborg ikke ved, hvad man gør ved de tidligt demente. Kurt fik som 62-årig et tilbud, og her to år efter er tilbuddet det sammen: Træning i et motionscenter på et plejecenter sammen med mange ældre demente. Så kan han sidde der og blive mindet om, hvor han ender. Det er altså ikke særlig værdigt. Og det langt fra nok i forhold til der, hvor han er i sit liv."

Flere og bedre tilbud

Vivian peger på, at man i Syddjurs Kommune blandt andet også har fokus på, at de pårørende til de demente ikke brænder ud.

"Modsat Skanderborg Kommune er Syddjurs Kommune medlem af Demensfællesskabet Østjylland (der også tæller kommunerne Favrskov, Aarhus og Odder, red.), hvor man har en lang række tilbud til både de demente og deres pårørende. Og i det hele taget virker det, modsat i Skanderborg, at man i Syddjurs har valgt at prioritere de tidligt demente og har fokus på, at man som dement skal fortsætte med det liv, man hidtil har haft," lyder det fra Vivian, der undrer sig over, at de lokale politikere accepterer, at tilbuddene i Skanderborg Kommune til demente er ringere end i nabokommunerne.

"Jeg vil gerne opfordre andre i samme situation som os at tage kontakt til mig," siger hun afsluttende.

Publiceret 05 June 2019 11:30