Den nye aftale mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Festivalklub indebærer blandt andet at Bøgescenerne flyttes op til 45 meter bagud. Arkivfoto: Per Bille

Den nye aftale mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Festivalklub indebærer blandt andet at Bøgescenerne flyttes op til 45 meter bagud. Arkivfoto: Per Bille

Klar til flere gæster i 2021:

Smukfest får grønt lys til udvidelse af festivalen

Enigt byråd tilslutter sig ny 10-årig aftale med Skanderborg Festival klub

Af
Grethe Bo Madsen

Et enigt byråd har godkendt den nye 10-årige aftale med Skanderborg Festivalklub om udvikling af festivalen i Dyrehaven.

Med den nye aftale er der givet grønt lys til at Skanderborg Festival Klub kan udvide Smukfests kapacitet blandt andet ved at flytte Bøgescenerne 45 meter bagud, udtynde skoven ved Stjernescenen, lave flere stiforløb i skoven og udvide pladsen bag publikumsområdet, som festivalen benytter til omladeplads.

Udvidelsen sker over tre etaper fra 2019 til 2021. I første etape udvides området omkring stjernescenen og der etableres nye stier mellem Bøgescenerne og Stjernescenen. Samtidig udvides omladepladsen. I anden etape i 2020 flyttes Bøgescenerne og der etableres en sti mellem Sherwood og Mexival, mens boder og barer gøres færdig i tredje etape i 2021. Som erstatning for de 0,6 hektar skov, der ryddes i Dyrehaven i forbindelse med udvidelsen af festivalpladsen, etablerer Skanderborg Festival Klub 1,1 hektar ny skov ved Anebjerg.

Først flere gæster i 2021

Først når udvidelsen af festivalpladsen er helt på plads i 2021, vil der gradvist blive åbnet op for at lukke flere festivalgæster ind.

Ifølge aftalen er det maksimale antal gæster inklusiv frivillige hjælpere sat til 62.500 gæster pr. dag, hvilket svarer til 7.500 flere gæster end den tidligere aftale gav mulighed for. Inden for den rammer er det op til beredskabsmyndighederne hvert år at fastsætte det maksimal antal gæster.

Et væsentligt element i den nye aftale er et gensidigt ønske fra både festivalen og kommunen om at sikre en grøn og bæredygtig udvikling af festivalen, hvor hensynet til natur og miljø er i fokus.

I den forbindelse etablerer festivalklubben blandt andet et rekreativt stiforløb gennem Skovlunden, der binder forløbet sammen med Vroldvej og Dyrehaven.

Bæredygtighed i fokus

"Festivalens arbejde i forhold til bæredygtighed er nyt. Det understreger, at både festival og kommune har nogle fælles ambitioner om, at udvikling af festivalen og bæredygtighed skal gå hånd i hånd både i forhold til selve festivalpladsen, men også i forhold til festivalens arbejde med genanvendelse," fremhævede borgmester Frands Fischer (S).

"Det grønne partnerskab og samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om den løbende skovforyngelse er udtryk for den samme tankegang, og er alt sammen med til at understrege, at de fælles ambitioner om bæredygtig også bliver omsat i konkrete handlinger."

Venstres Anders R. Laugesen var også tilfreds med aftalen , der i hans øjne forener hensynet til Smukfests overlevelse med hensyn til natur, kultur og bymiljø.

"Naturbeskyttelse og bæredygtighed er i højsædet med øget fokus på miljøbevidsthed. Det er meget positivt. Mange har været kritiske overfor at lukke flere ind gæster på festivalen, men jeg hæfter mig ved, at festivalen beskæftiger en række personer, der ved en masse om sikkerhed, og at kapaciteten løftes langsomt ud fra de evalueringer, der foretages løbende."

Publiceret 04 June 2019 11:30