Ni folketingskandidater fik en god debat om vand, vandteknologi og verdensmål. Pressefoto

Ni folketingskandidater fik en god debat om vand, vandteknologi og verdensmål. Pressefoto

Vand, vandteknologi og Verdensmål blev debatteret i Water Valley

Ni folketingskandidater fik en god debat om vand, vandteknologi og verdensmål på AquaGlobe

Fredag 24. maj havde Skanderborg Forsyning budt op til politisk paneldebat om vand, vandteknologi og verdensmål. Det tiltrak politikere fra hele det politiske spektrum og det blev en god debat med fokus på den styrkeposition Østjylland har på vand og hvordan hele sektoren kan styrkes yderligere fra Christiansborg.

Omdrejningspunktet for debatten var Skanderborgs styrkeposition på vandteknologi. Den brugte folketingskandidat for Venstre og bestyrelsesmedlem i Skanderborg Forsyning, Birte M. Andersen til at opfordre til opbakning om den lokale Water Valley med 15-20 procent af de private arbejdspladser i virksomheder, der arbejder med vand som Kamstrup, AVK og Silhorko.

Skanderborg Forsyning har indgået partnerskabet AquaGlobe med mange af de vandteknologiske virksomheder i Østjylland og bruger det til at skabe innovation og derigennem en mere sikker og effektiv drift til gavn for vandforbrugerne og miljøet. På den måde kombineres sikker forsyning, miljøhensyn og arbejdspladser.

En vand- og klimapark på Døjsøvej

Tiltrækning af arbejdskraft var et andet væsentligt tema. Her blev der diskuteret alt fra udflytningen af statslige arbejdspladser som ægtefælle-jobs og til infrastruktur og udlændingepolitik. Der var bred opbakning til et forslag fra folketingskandidat for Socialdemokratiet, Dorthe Hindberg, om en slags vand- og klimapark på området omkring AquaGlobe.

Det skulle styrke fødekæden af vand-interesserede helt fra institutioner, skoleelever, studerende på ungdomsuddannelser og til erhvervsuddannelser og universiteter – og derved sikre medarbejdere til vandsektorens virksomheder.

Pesticider og landbruget fyldte en del i debatten mellem paneldeltagere og publikum. Det skete i relation til emnet om grundvandsbeskyttelse og der var gode udvekslinger om situationens alvor og hvordan vi bedre kan beskytte vandressourcen. Løsningerne spændte fra udvikling af ny teknologi over total omlægning til økologi – og hvordan ny teknologi kunne styrke økologien gennem mere målrettet lugning.

cns

Publiceret 31 May 2019 16:00