Fra venstre mod højre: Pia Ammitzbøll Jæger, Anna Opstrup Larsen, borgmester Frands Fischer, Signe Sloth Nørgaard og Louise Anker Imer. Privatfoto

Fra venstre mod højre: Pia Ammitzbøll Jæger, Anna Opstrup Larsen, borgmester Frands Fischer, Signe Sloth Nørgaard og Louise Anker Imer. Privatfoto

Udspringer af kampen for minimumsnormeringer:

Ny forældreorganisation stiftet i byrådssalen

Skanderborg Forældreorganisation kæmper for bedre forhold i de kommunale daginstitutioner

Tirsdag 21. maj 2019 blev Skanderborg Forældreorganisation etableret i Rådhussalen på Fælleden 1. Etableringen er resultat af den folkelige mobilisering mod dårlige forhold for børn i daginstitutioner over de sidste mange år. I Skanderborg Kommune har det være tydeligt i spalterne, under valgkampen og med demonstrationer og borgermøder.

Forældrenes stemme mod forringelser

Foreningen havde besøg fra Forældrenes Landsforening (FOLA) og Århus Forældreorganisation (ÅFO) for at beslutte vedtægter og vælge en bestyrelse. Det fremgår nu af vedtægterne, at Skanderborg Forældreorganisation (SKFO) skal arbejde for at fremme en børnevenlig politik i Skanderborg Kommune, at sikre forældre reel indflydelse i alle spørgsmål, der vedrører forældre og børn i kommunens børneinstitutioner, og at koordinere forældresamarbejdet i Skanderborg Kommune.

Desuden at foreningen er uafhængig af partipolitiske og organisatoriske særinteresser, og imod enhver forringelse på børneområdet.

Stiftet i byrådssalen

Det var symbolsk at organisationen blev stiftet i byrådssalen på Rådhuset og som den første fik spontant besøg af borgmester Frands Fischer, der bød initiativet velkommen i de 1.000 fællesskabers land.

Foreningen vil nemlig søge indflydelse på politikken og implementering af den på børneområdet i Skanderborg Kommune og håber derfor at blive inviteret til dialogmøder, høringer og i det hele taget være en aktiv stemme for børnene.

Næste møde er tirsdag 25. juni kl. 19-21 på Fælleden 1. Den nye stemme for Skanderborgs Forældreforening vil her konstituere sig, vælge foreningens første mærkesager og opstarte et samarbejde med kommunen.

Foreningens kontaktperson er Anna Opstrup Larsen, tlf. 2335 5099 eller mail: annaopstruplarsen@yahoo.dk

Publiceret 30 May 2019 19:30