Thomas Cordtz (C) er utilfreds med den kommunale administrations referat efter et borgermøde i Ry.

Thomas Cordtz (C) er utilfreds med den kommunale administrations referat efter et borgermøde i Ry.

Borgmester advarer:

Ballade om supermarked kan puste til politikerleden

Konservatives enlige medlem i byrådet er utilfreds med referat af borgermøde om nyt supermarked i det østlig Ry. Pas nu på, at vi ikke vækker politikerleden, svarer borgmesteren

Af
Claus Sonne

Det officielle referat fra et borgermøde om udviklingen i Ry øst har fået det konservative byrådsmedlem Thomas Cordtz (C) til at reagere. Og det handler om muligheden for, at der kan opføres et supermarked i netop Ry Øst.

Ifølge Thomas Cordtz var der på mødet nemlig et udtalt ønske fra flere af de fremmødte om et sådant supermarked. Men af det referat, som Skanderborg Kommunes administration har lavet som hjælp den videre politiske behandling, fremgår det, at der på mødet var et udtalt ønske om at styrke handlen i Ry Midtby.

"Og en styrkelse af handlen i midtbyen hænger ikke sammen med, at der opføres et supermarked et stykke fra midtbyen," siger Thomas Cordtz, der tolker referatet som modstand fra administrationen i forhold til at anbefale et nyt supermarked.

Jeg frygter, at når man går ud med en mistillid, som den Thomas Cordtz udtrykker, så risikerer vi at skubbe til politikerleden

Spørgsmålet er så, om Skanderborg Kommunes administration er blevet pålagt at undlade at nævne ønsker fra borgermødet om et supermarked i Ry Øst.

"Det kan jeg godt garantere ikke er tilfældet, " siger borgmester Frands Fischer (S) og sætter flere ord på:

"Borgermøder handler om at få information, og ingen kan garantere, at alt kommer med i referatet. Men der træffes jo ingen afgørelser på et borgermøde, det sker i udvalgene og i byrådet. Så hvis man som politiker mangler noget i et referat, så har man alle muligheder for at fremføre sit synspunkt i et politisk regi."

Pas på vasketøjet

Frands Fischer konstaterer, at han ikke er vild med, at politikerne 'lufter det beskidte vasketøj i medierne'.

"Hvis man som politiker ikke har tillid til administrationen, skal man i første omgang kontakte kommunaldirektøren. Derefter kan sagen blive behandlet i byrådet. Jeg frygter, at når man går ud med en mistillid, som den Thomas Cordtz udtrykker, så risikerer vi at skubbe til politikerleden og svække befolkningens tro på vores politiske system. Ingen af de to dele fører noget godt med sig," konstaterer Frands Fischer.

Den køber Thomas Cordtz ikke helt.

"Jeg har kontaktet kommunaldirektøren og borgmesteren uden at få et svar Så jeg synes ikke, jeg lufter noget, man ikke kunne have taget hånd om," siger han.

Publiceret 29 May 2019 11:30