Niels Ebbesen Skolen skal her og nu finde 800.000 kroner i sit budget på grund af ny omfordeling af penge fra normalområdet til specialområdet. Arkivfoto

Niels Ebbesen Skolen skal her og nu finde 800.000 kroner i sit budget på grund af ny omfordeling af penge fra normalområdet til specialområdet. Arkivfoto

Mangler penge til børn med særlige behov:

Niels Ebbesen Skolen rammes hårdt af ændring

Skolen skal ud og finde 810.000 kroner ekstra i næste års budget

Af
Claus Sonne

Skole En situation, hvor flere børn i de kommunale skoler på kort tid er blevet visiteret til specialtilbud, presser økonomien i Skanderborg Kommune. Derfor har et stort byråds-flertal besluttet at ændre på en række tildeling af midler.

Et af områderne handler om tildeling af penge til skolerne i forhold til, hvor mange elever der henvises til specialtilbud. Ændringer her rammer de skoler, der henviser flest elever, hårdest. Det gælder blandt andet Niels Ebbesen Skolen, for hvem ændringen betyder, at man skal ud og finde 810.000 kroner i budgettet for næste skoleår - et budget der allerede er lagt.

Økonomisk lussing

"Det her er en økonomisk lussing for Niels Ebbesen Skolen," fastslår Charlotte Kirk Elkjær, medlem af skolebestyrelsen på skolen.

"Der er mange problemer i det her. For det første ligger vi i et område, hvor mange af de børn, vi modtager, har brug for specialtilbud. For det andet betyder ændringen af tilskuddet, at vi er nødt til at skære ned på de tiltag, der skal forebygge, at vi er nødt til at sende børn i specialtilbud. Det betyder selvfølgelig, at vi kommer til at sende flere børn i specialtilbud. For det tredje er vi meget uforstående over for, at vi og andre skoler ikke er blevet varslet om det her. Vi plejer at have en god dialog med Skanderborg Kommune, men vi må konstatere, at sådan har det ikke været i dette tilfælde," siger Charlotte Kirk Elkjær.

Beder kommunen om hjælp

Skolebestyrelsen på Niels Ebbesen Skolen har som konsekvens af byrådets beslutning kontaktet Skanderborg Kommune for at finde en løsning.

"Vi håber, at der kan findes en løsning, eksempelvis en overgangsfase hvor vi gradvist kan nærme os de 810.000 kroner i stedet for at blive ramt så hårdt i år 1. På den måde kan vi tage højde for det i vores budgettet. Men uanset, hvordan man vender og drejer det her, så kommer til at gå ud over nogle børn, der i forvejen har brug for hjælp," konstaterer Charlotte Kirk Elkjær.

Publiceret 22 May 2019 11:30