Der mangler penge på skoleområdet til specialtilbud. De penge har byrødderne fundet på andre skoleområder, blandt andet undervisningen af flygtningebørn.

Der mangler penge på skoleområdet til specialtilbud. De penge har byrødderne fundet på andre skoleområder, blandt andet undervisningen af flygtningebørn.

Færre penge til inklusion:

Mange flere børn i specialtilbud kræver omfordeling

Der mangler 6 mio. kroner til skolebørn med specielle behov. De penge tages fra det øvrige skoleområde, som dermed har færre penge til inklusion

Af
Claus Sonne

Skole Ingen kender årsagen, men fakta er, at antallet af skoleelever i specialtilbud i Skanderborg Kommune er steget til et rekordniveau og udgør 5,2 procent af den samlede elevmasse. Og dermed mangler der seks mio. kroner til specialområdet, penge som et stort flertal i byrådet har sagt ja til skal findes på det øvrige skoleområde.

Vi tager penge fra flygtningebørnene, selv om vi under budgetforhandlingerne aftalte, at det skulle vi ikke. Det er ikke i orden

Maria Temponeras - byrådsmedlem (EL)

De seks mio. kroner tages flere steder fra, blandt andet fra undervisningen af flygtningebørn. Desuden justerer man på tildelingen på inklusionsområdet, så de skoler, der henviser flest elever til et specialtilbud, rammes økonomisk.

Da byrådet behandlede sagen, kaldte Trine Frengler (S), formand for Børne- og Ungeudvalget, situationen for ulykkelig. Maria Temponeras (EL) gik en tand videre.

"Der er simpelthen ikke mere fedt at skære af, der hvor vi skærer nu. Og vi tager penge fra flygtningebørnene, selv om vi under budgetforhandlingerne aftalte, at det skulle vi ikke. Det er ikke i orden," konstaterede Maria Temponeras og plæderede for, at man, i stedet for at tage penge fra andre skoleområder, skulle have valgt en ekstrabevilling, altså trukket på kommunekassen.

"Sådan en bevilling ville i højere grad synliggøre, at der er et problem her," sagde Temponeras.

Svært ja fra Radikale

Radikale stemte også for at flytte de seks mio. kroner fra almen- til specialområdet, men Anne Heeager, den ene af to Radikale i byrådet, kalder ja'et for en svær og træls beslutning.

"Den her sag viser, at det er nødvendigt at tilføre flere penge til skoleområdet, og det vil vi arbejde for ved de næste budgetforhandlinger," siger hun og fortsætter:

"Det er ikke optimalt, at der nu skal spares på nogle områder, men jeg hæfter mig ved, at der skal spares 2,75 mio. kroner mindre end i det oprindelige oplæg. Men det er meget uheldigt, at vi tager penge fra undervisningen af flygtningebørn, fordi det er et område, hvor Skanderborg Kommune i forvejen ligger helt i bund," lydet det fra Anne Heeager.

Publiceret 22 May 2019 11:00

Debat:

At tænke sig - Nørregade som stillegade…

debat Jeg har tidligere skrevet og dokumenteret, at vejarbejdet på Adelgade fra Mindet op til Kulturtorvet, hvor man valgte at spærre Mindet til og fra Banegårdsvej i en måneds tid, hvilket så heldigvis varede to måneder at komme til byen af denne gade.

Der var blandt andet på Ladegårdsbakken og ind på Nørregade tydelig skiltning, som beskriver situationen, og på Nørregade var ligeledes skilte om, at der er spærret ved Mindet og ligeledes henvisningskilte med alternative veje ned til byen.

Alligevel blev der mange gange oplevet, at faktisk mange bilister kører helt igennem Nørregade, for så overraskende at møde afspærring til Banegårdsvej.

Hvorfor - trods klar og tydelig skiltning - fortsætter man?

Siger man til sig selv, at det nok kun gælder for de andre bilister og ikke lige mig, og går den, så går den… eller er det en 'aprilsnar'?

Nogle gange blev de frustreret holdende i nogle minutter og må så sande, at de må vende om igen på Mindet.

At tænke sig - en ellers stærkt trafikeret Nørregade som stillegade - og nu efter et par måneder igen er åbnet, som den blevet den foretrukne vej ned mod byen (det tager faktisk mindre tid at køre op til krydset ved Banegården og køre ad Banegårdsvej).

Det ville være mere end velkomment for de, som alligevel vælger at køre til og i særdeleshed fra byen med højere hastighed end det tilladte, at det som en permanent løsning som på den 'Nye Adelgade' bliver etableret en eller anden trafikdæmpende foranstaltning for at få de meget høje hastigheder (vel nok omkring 80-100 km/t) og støj sat ned fra Mindet mod Ladegårdsbakken.

Den 'Nye Adelgade' med røde og hvide markeringer, om man nu syntes om det eller ej, er måske ikke det ”smukkeste”, men er da for hulen efter mine snart 50 år som lokal beboer noget af det bedste, der sket i lang tid, og det ser det markant flot ud.

Jeg oplever, at der efterfølgende er sket en ny holdning om at parkere i højre side på Nørregade, som åbenbart skiltningsmæssigt ikke tidligere er set mod Ladegårdsbakken (kan én parkere der, så må alle parkere der, trods de trafikgener det giver.

Hjertelig tillykke cyklister i en mere sikker kommune.