Dalbogård.

Dalbogård.

Debat: Har vi uærlige og især intrigante politikere?

Af
Ole Hanberg

Klanghøj 28A

Låsby

Så fik vi endelig nyt omkring bevarelse (nedlæggelse) af Plejecenter Søndervang. Det var fra den nye borgmester, som er meget hurtig til at tørre ethvert ansvar for Søndervangs bevarelse af på den afgåede borgmester. Fin timing!

Det kan tydeligt ses, at den smule, der er sket siden 2015, kun drejer sig om, at planlægningen af nedlæggelse af Søndervang har skullet trækkes ud så længe som muligt, og derefter at forberede sig på, så billigt som overhovedet muligt, at slippe af med institutionen, og helst, set fra kommunens side, få Søndervang nedlagt.

Plejecentret har over en meget lang årrække fået lov til at passe sig selv, og er som følge deraf stille og roligt gået i forfald. Man har heller aldrig villet arealudvide, så der var mulighed for modernisering og udvidelse til de ca. 40 pladser, der vil være det ideelle, så Søndervang (tilsyneladende kun som privat center) kan blive ordentligt og økonomisk forsvarligt drevet.

Som kommunalt drevet kan en institution i den størrelse ikke køre økonomisk forsvarligt, det er åbenbart kun privat fornuftig indstilling, der kan klare en sådan opgave.

Nej, lad os bygge nogle kæmpekasser, give de gamle et nummer, der passer til den firkant, de skal leve i, uanset hvor langt de kommer væk fra deres familiære og sociale netværk, og så lave en samlebåndsordning til pleje, spisning, rengøring m.m. Når friplejehjem kan drives ganske fint, også økonomisk, kan det være svært at forstå, at det offentlige system ikke kan, ikke engang med brug af væsentlig større midler.

Som vælgere og almindelige borgere, er det efterhånden fuldstændig umuligt at have tillid til vores politiske system

Det er særdeles skuffende, at den nye borgmester lige fra start kører i nøjagtig samme rille, som der tidligere er blevet kørt i. Som vælgere og almindelige borgere, er det efterhånden fuldstændig umuligt at have tillid til vores politiske system. Hvis eksempelvis en borgmester, oven i købet ved flere lejligheder, direkte overfor mange mennesker, lover noget, der gælder i al evighed, og dagen efter trækker sig tilbage, så er al evighed nået til enden. Hvornår slutter al evighed?

Man havde i 2015 en privat køber, men ville ikke indgå i regulære forhandlinger. Der har været meget hemmelighedskræmmeri vdr. Søndervang. Hvorfor? Fordi man hele vejen har villet nedlægge Søndervang, så man lettere kunne få fyldt en af de store kasser, man er så ivrige efter at få opført.

Og så har vi spørgsmålet om ekspropriation. Her har kommunen, altså embedsmandsvældet, i min lille hjerne magthaverne i den såkaldte Skanderborgmodel, for længe siden taget en beslutning om lukning af institutionen, derfor vil de ikke, og har aldrig villet, nærme sig nogen form for ekspropriation.

Hvis en køber skal have tilført mere areal, må de selv sørge for at forhandle sig frem til dette. Er det ikke det samme som at sige: Der bliver ikke nogen reelle købere?

Nu skal Låsby over en årrække udvides ret voldsomt, og det er ganske fint, at man endelig fra kommunens side har villet indgå i et samarbejde, men mon ikke det er, fordi der efterhånden ikke er så mange muligheder for at undgå eller glemme, at der ligger en lille by i udkanten af kommunen, langt fra Skanderborg, som kan vise sig at blive ret eftertragtet. Tænker man mon på, at der bliver større behov for ældrepleje, jo større byen bliver?

Publiceret 19 May 2019 10:00