Lokalformand Finn Sørensen overrakte blomster og bød velkommen til medlem nummer 4000: Gitte Wittus-Kåstrup fra Virring. Foto: Grethe Bo Madsen

Lokalformand Finn Sørensen overrakte blomster og bød velkommen til medlem nummer 4000: Gitte Wittus-Kåstrup fra Virring. Foto: Grethe Bo Madsen

Milepæl:

Ældresagen i Skanderborg runder medlem nr. 4.000

1000 nye medlemmer på fem år skal fejres, mener Ældresagens lokalafdeling i Skanderborg

Af
Grethe Bo Madsen

skanderborg Der var linet op til en festlig frokost i Kernehuset Bellis, da de 65 frivillige i Ældresagens lokalafdeling i Skanderborg mødtes onsdag 1. maj.

På programmet var nemlig et særligt punkt: At byde velkommen til medlem nummer 4.000, Gitte Wittus-Kåstrup fra Virring, der meldte sig ind 18. marts i år. Siden har yderligere et par handfulde meldt sig ind og medlemstallet er i dag nået op på 4.017.

"Det er en særlig dag for os. Vi rundede medlem nummer 3.000 tilbage i sommeren 2013. Det var samme år, som vi fejrede 25-årsjubilæum. Vi synes, det er godt gået, at vi på fem år har fået yderligere 1.000 medlemmer," konstaterer lokalformand Finn Sørensen.

Godt formål at støtte

57-årige Gitte Wittus-Kåstrup har primært meldt sig ind for at støtte op om et godt formål.

"Vi bliver jo alle ældre. Jeg synes, det er en god sag at kæmpe for. Og så er der mange gode tilbud, så jeg har også meldt mig ind for at drage nytte af dem," fortæller hun.

Normalt har en kommune kun en lokalafdeling af Ældresagen, men i Skanderborg Kommune har man fire. Det skyldes, at man her valgte at fortsætte lokalafdelingerne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg efter kommunalreformen i 2007.

De lokale formænd og næstformænd mødes i et koordinationsudvalg med seniorrådet hvert halve år.

"Det er vigtigt for os, vi ved, hvad hinanden laver, og at vi opdaterer hinanden på, hvad der er af vigtige emner i forhold til ældreområdet," konstaterer Finn Sørensen.

Ud over at stå bag mange aktiviteter og arrangementer for ældre, er de frivillige i lokalafdelingen i Skanderborg også lokale tovholdere på Ældresagens besøgstjeneste, ledsagertjeneste og telefontjeneste.

Publiceret 07 May 2019 08:30