Cykelstien til højre ved Mindet flyttes ud på Adelgade - og der kommer lysregulering ved Realskolen.

Cykelstien til højre ved Mindet flyttes ud på Adelgade - og der kommer lysregulering ved Realskolen.

Slut med zig-zag: Adelgade rettes ud

Nye cykelstier, lysregulering og p-pladser skal gøre Skanderborgs hovedgade mere sikker

I maj begynder arbejdet med at forbedre Skanderborg Midtby og styrke bylivet. Fra Mindet til Kulturtorvet bliver Adelgade rettet ud, og der bliver etableret cykelbaner og spændende byrum. Senere følger en ombygning af resten af Adelgade. Det fortæller Skanderborg Kommune.

De berømte – eller berygtede, om man vil – zig-zag-sving på Adelgade er på vej væk.

Byrådet i Skanderborg Kommune har sat gang i et pilotprojekt for omdannelse af Skanderborg Midtby. Arbejdet er et led i udmøntningen af Politik for Skanderborg Midtby, kaldet Heslig Smuk.

Den første del af projektet handler om Adelgade mellem Mindet og Kulturtorvet ved Kulturhuset samt Ole Lund Kirkegaards Stræde.

Adelgade bliver rettet ud, og der bliver etableret cykelbaner i begge retninger. Lyskrydset ved Kulturtorvet bliver også ændret, så det bliver lettere at dreje op ad Ole Lunds Kirkegaards Stræde, når man kommer i bil på Adelgade fra nord mod syd.

Derfor er jeg glad for, at vi nu bygger en mere trafiksikker, indbydende og levende Adelgade

"Da Adelgade blev etableret, gav det mening med zig-zag-sving for at dæmpe hastigheden. Men det har vist sig, at det er svært og ubehageligt at være først og fremmest cyklist på strækningen. Derfor er jeg glad for, at vi nu bygger en mere trafiksikker, indbydende og levende Adelgade til gavn for dem, der bor og færdes i Skanderborg Midtby," siger Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune.

Bedre adgang til store p-pladser

Ole Lund Kirkegaard Stræde bliver også ombygget som del af pilotprojektet. Gaden flyttes længere over mod nordsiden, og der etableres cykelbaner i hver side af vejen. Kantstensparkeringen fjernes, og der bliver mere plads til fodgængere og ophold på sydsiden af Ole Lund Kirkegaards Stræde.

"I uge 21 begynder gravearbejdet på Adelgade og Ole Lund Kirkegaards Stræde

Forandringerne i Adelgade og Ole Lund Kirkegaards Stræde gør det lettere at komme frem til de store parkeringspladser på Møllegade og i Bloms.

"I uge 21 begynder gravearbejdet på Adelgade og Ole Lund Kirkegaards Stræde, og vi forventer, at arbejdet er afsluttet midt i september. I ugerne omkring Smukfest er der af gode grunde ikke anlægsarbejde i midtbyen. Når der er vejarbejde, kommer det indimellem til at rode og larme, men vi håber på forståelse. Der er noget godt i vente," siger Kirsten Andersen, vejingeniør i Skanderborg Kommune.

Løbende evaluering

Omdannelsen af den nordlige del af Adelgade og Ole Lund Kirkegaards Stræde er en forsøgsmæssig ordning, der går forud for en endelig omdannelse og indretning af midtbyen.

I pilotprojektet genbruger Skanderborg Kommune mest muligt af de nuværende belægninger til at indrette gaden midlertidigt til det nye trafiksystem med cykelbaner. Samtidig afprøves nyt inventar i byrummet f.eks. siddemøbler, skraldespande, cykelstativer, nye plantekummer og meget mere.

Når forandringerne i pilotprojektet er gennemført, laver Skanderborg Kommune en grundig evaluering af de enkelte tiltag.

Fakta – Pilotprojektet i Skanderborg Midtby

Adelgade Nord

Vejbanen bliver udrettet og indsnævret til to kørespor og cykelstier i hver side af vejen. Hastighedsbegrænsningen fastholdes til de nuværende 30 km/t. For at gøre plads til cykelstier bliver p-pladserne i vejens vestside fjernet, og gaden indrettes med vareleveringszoner i østsiden. Der etableres hastighedsdæmpende flader fem steder på strækningen, bl.a. i forbindelse med fodgængerovergangen ved Realskolen, hvor der samtidig etableres fodgænger-lyskryds.

Lyskrydset ved Kulturhuset og Ole Lund Kirkegaards Stræde

Krydsets belægning bliver ændret, så biltrafikken får lettere adgang op ad Ole Lund Kirkegaards Stræde. Krydset bliver indrettet, så cykeltrafikken kan fortsætte lige ud gennem krydset til Adelgade syd. Fodgængerforbindelsen fra Ole Lund Kirkegaards Stræde mod Kulturtorvet bliver gjort mere synlig.

Ole Lund Kirkegaards Stræde (del af Kulturaksen)

I Ole Lund Kirkegaards Stræde bliver parkeringen langs sydsiden af vejen fjernet for at få plads til cykelstier i begge sider af vejen. Der bliver opsat stelere, der hindrer ulovlig parkering på cykelsti og fortov. Fortovet langs sydsiden bliver udvidet og fodgængerforbindelsen mod Kulturtorvet bliver gjort mere synlig.

P-pladserne på Ole Lund Kirkegaards Stræde sløjfes.

P-pladserne på Ole Lund Kirkegaards Stræde sløjfes.

Parkering

Sideløbende med det trafikale forsøg arbejder kommune med en ny parkeringsplan som skal sikre en bedre udnyttelse af de mange parkeringspladser i byen. Her vil man i fremtiden blive henvist til de større parkeringspladser såsom Møllegades parkeringsplads og parkeringspladserne ved Bloms Butikker. Der vil i højere grad blive skiltet med tidsbegrænsning for at sikre en større udskiftning på pladserne.

Byinventar og beplantning

Som en del af pilotprojektet bliver forskelligt byinventar afprøvet. Udover forskellige cykelstativer bliver der afprøvet forskellige bænke, skraldeløsninger og gadelamper. I samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder bliver der også lavet forskellige alternative byrumsbeplantninger med økologisk bynatur.

Publiceret 03 May 2019 11:30