Hensigten med den nye hal er at udvide den torvehandel, som borgere i Ry efterspørger. Samtidig kommer der i direkte forlængelse af torvehallen et nyt samlingssted for et varieret kulturliv. Foto: Per Bille

Hensigten med den nye hal er at udvide den torvehandel, som borgere i Ry efterspørger. Samtidig kommer der i direkte forlængelse af torvehallen et nyt samlingssted for et varieret kulturliv. Foto: Per Bille

Ry Torvehal godt på vej mod udvidelse

Ry Torvehal er med en bevilling på 2,5 mio. kr. fra Foreningen Realdania et godt skridt på vejen mod en udvidelse

Foreningen Realdania har givet tilsagn om en ny bevilling på 2,5 millioner kroner til udvidelse af Torvehallen i Ry. Med udvidelsen bliver Torvehallen lukket i gavlen og samtidig bliver der i direkte forlængelse af torvehallen skabt mulighed for en café som nyt samlingssted til at understøtte et varieret kulturliv året rundt.

"Torvehallen har allerede vist sit værd som samlingssted i Ry, der bidrager til at styrke bylivet og den lokale sammenhængskraft. Den udvidede Torvehal vil tiltrække endnu mere aktivitet til Ry – såvel kulturel som økonomisk – til gavn for både borgere og besøgende i stationsbyen," siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Den udvidede Torvehal vil tiltrække endnu mere aktivitet til Ry

Den samlede anlægssum for den udvidede torvehal med 80 kvadratmeter cafe er beregnet til 3,3 millioner kroner. Med en bevilling på 2,5 million kroner fra Foreningen Realdania er projektet godt på vej. De øvrige midler vil blive indsamlet lokalt.

Torvehallen, der er tegnet af arkitekt Jesper Danø, ventes at stå færdig i løbet af 2020. Der bliver arbejdet på en driftsmodel i samarbejde med Ry City.

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu bliver i stand til at lukke torvehallens gavlender og kigge på facaderne, så rammerne kan generere mere handel året rundt. Men ikke nok med det. Drømmen om en cafe med flere funktioner er nu kommet et afgørende skridt nærmere," siger Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune.

Drømmen om en cafe med flere funktioner er nu kommet et afgørende skridt nærmere

"En indbygget cafe i torvehallen giver mulighed for åbne sommerkoncerter, intime vinterkoncerter, kulturelle aktiviteter i samarbejde med skoler, cityforeningen, borgerforeningen, byens højskole og andre aktører."

Publiceret 02 May 2019 19:30