Der er politisk uenighed om lukningen af Dalbogård i Ry. Arkivfoto

Der er politisk uenighed om lukningen af Dalbogård i Ry. Arkivfoto

V-plan for Dalbogård afvist:

Plejepladsbehov skal afdækkes

Spørgsmålet er, hvor mange plejepladser, der skal være, og hvor de skal placeres

Af
Claus Sonne

Et ønske fra Venstres byrådsgruppe om at bevare Dalbogård på Jægergårdsvej som kommunalt plejehjem eller friplejehjem er blevet nedstemt i Økonomiudvalget. Kun Venstres to medlemmer, Anders Rosenstand Laugesen og Bent Jacobsen, stemte for, mens udvalgtes øvrige syv medlemmer stemte imod.

Dalbogård skal efter planen lukkes med udgangen af 2019.

Anders Rosenstand Laugesen, der også er formand for Socialudvalget, er utilfreds med beslutningen. Han kan hverken få øje på økonomiske eller menneskelige årsager til at lukke Dalbogård.

Sammenlagt er lukningen politisk uspiselig

"En lukning, samtidig med at der bliver fyldt op i Fællesskabets Hus, når det står klar, betyder, at Ry-borgere ikke længere vil være sikre på at blive visiteret til en plejeplads i Ry. Det går stik imod et løfte, vi fik fra Socialdemokratiet under den forrige borgmester. Desuden viser mine beregninger, at der vil være meget dyrt at lukke Dalbogård på grund af gæld i bygningerne. Så ja, Dalbogård vil være dyrere at drive end et stort sted, men på grund af gælden vil det stadig være billigere at fortsætte driften frem for at lukke. Sammenlagt er lukningen politisk uspiselig," mener Laugesen.

Garanti bliver for dyr

Borgmester Frands Fischer (S) kan ikke nikke genkendende til, at der skulle være udstedt en sådan garanti.

"Hvis der skulle være en sådan garanti, og den ville jo skulle gælde alle steder i kommunen, ville der hele tiden skulle stå tomme pladser klar. Det vil blive alt for dyrt. Og faktisk er det i Skanderborg, at presset lige nu er størst," siger Frands Fischer, der ikke vil afvise, at en lukning af Dalbogård kan rulles tilbage.

Vi er nødt til at have et overblik over hele området, for vores plejeboligplan er slidt i kanterne

"Vi er nødt til at have et overblik over hele området, for vores plejeboligplan er slidt i kanterne. Vi skal have et overblik i stedet for at lave enkelte nedslag, og med et overblik får vi et ordentligt beslutningsgrundlag. Derfor har et enigt Økonomiudvalg bedst Socialudvalget om at vurdere, om kapacitetsudfordringerne gør, at vi skal revidere den samlede plejeboligplan. For selvfølgelig skal vi have det antal plejeboliger, der er behov for," fortæller Fischer og tilføjer:

"Specifikt i sagen om Dalborgård er er det efter min mening uheldigt, at borgerne på stedet nu kan være i tvivl om, hvor de skal bo fremover," lyder det fra borgmesteren.

Publiceret 01 May 2019 19:30