De forslag, der kom frem på borgermødet i Ry Hallerne om Himmelbjerget, skal nu omsættes til reelle projekter - og det sker med borgerinddragelse.

De forslag, der kom frem på borgermødet i Ry Hallerne om Himmelbjerget, skal nu omsættes til reelle projekter - og det sker med borgerinddragelse.

Himmelbjergplaner:

Borgerne tages med i arbejdet

'Projekt Himmelbjerg' går nu ind i en ny fase

Af
Claus Sonne

Med afsæt i borgermødet i Ry Hallerne om Himmelbjergets kommende forvandling skal de mange ideer, der fremkom på samme møde, nu omsættes til projekter, der skal danne grundlaget for at søge om de fondsmidler, der skal gøre i hvert fald nogle af projekterne til virkelighed.

Det har et enigt Økonomiudvalg besluttet.

Den videre proces fortsætter af to spor. Det ene har kultur som overskrift og handler om formidlingen af Himmelbjergets historie og betydning. Det anden handler om det fysiske, eksempelvis stier, rækværk og bygninger.

Fat i forslagsstillere

"Der kom rigtig mange gode forslag frem i forbindelse med borgermødet, og det materiale skal der arbejdes videre med nu," siger borgmester Frands Fischer (S) og fortsætter:

"Planen er, at vi skal have fat i i hvert fald en del af de forslagsstillere, der var med til borgermødet og høre dem, om de ikke har lyst til at være med i det videre arbejde. Så Økonomiudvalget har bedt styregruppen for Himmelbjerget om at lave en plan for, hvordan vi får prikket de nævnte forslagsstillere på skulderen og spurgt dem."

Frands Fischer nævnet blandt andet Museum Skanderborg, Himmelbjerggården og Danmarks Naturfredningsforening som oplagte samarbejdspartnere i det videre forløb. Også en forening som 'Folkets Bjerg' vil blive indbudt.

Bred forankring

"Jeg håber, at rigtig mange er interesserede i at deltage i det videre arbejde. Jeg er nemlig overbevist om, at vi står os langt bedst ved at få så mange som muligt med i beslutningerne. Det her er ikke et projekt, hvor der skal skabes vindere og tabere, men kun vindere. Projekterne skal have en bred forankring, og vi skal også tænke ind, at Himmelbjerget ikke kun er noget, der hører hjemme hos os i Skanderborg Kommune," lyder det fra Frans Fischer.

Betyder denne fremgangsmåde, at den meget udskældte helhedsplan er afgået ved døden?

"Det er stadig helhedsplanens visioner og principper, der er gældende. Men der er, og har altid været, kun tale om et inspirationskatalog, og de meget højtflyvende ideer er ikke inde i billedet," konstaterer Frands Fischer.

Og det er stadig styregruppen, der står for arbejdet?

"Det er det. Økonomiudvalget udpeger retningen for styregruppen, der så skal drive arbejdet. Jeg kan tilføje, at Økonomiudvalget har bedt en øget frekvens på tilbagemeldingerne fra styregruppen," siger Frands Fischer.

Ingen bagkant

Borgmesteren tilføjer, at der som sådan ikke er fastlagt en tidslinje for det videre forløb.

"Der er ikke en tidsmæssig bagkant. Omvendt skal projektet heller ikke sande til. I forhold til forløbet er vi også afhængige af, at vi kan finde nogle større fonde, der er interesserede i at gå ind i et eller flere af de projekter, vi ender ud med," siger Frands Fischer.Det her er ikke et projekt, hvor der skal skabes vindere og tabere, men kun vindere.

Publiceret 30 April 2019 17:00