Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland, er beymret for børnene i Skanderborg Kommune. Arkivfoto Per Bille

Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland, er beymret for børnene i Skanderborg Kommune. Arkivfoto Per Bille

BUPL:

Pædagoger i Skanderborg Kommune mangler tid til omsorg

Politikerne bør være bekymrede over manglende ressourcer, mener BUPL

Af
Claus Sonne

"84 procent af pædagoger i Skanderborg Kommune har inden for den sidste uge oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne – fortrinsvis på grund af utilstrækkelig normering og manglende vikardækning."

Sådan lyder et af de udsagn, man kan læse i en ny landsdækkende undersøgelse foretaget af BUPL, pædagogerne fagforening. I Skanderborg Kommune har 45 procent af pædagogerne deltaget.

I undersøgelsen kan man også læse følgende:

66 procent af pædagogerne var i perioder på en tilfældig dag alene med den samlede børnegruppe.

65 procent af pædagogerne er enten 'Meget enig' eller 'Enig' i udsagnet: 'Jeg kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene pga. personalemangel'.

60 procent af pædagogerne er enten 'Meget enig' eller 'Enig' i udsagnet: 'Jeg kan ikke give støtte til sårbare/udsatte børn pga. personalemangel'.

Plusser man de fire procenttal for Skanderborg Kommune for at få et samlet billede, havner man på tallet 275. Dermed er Skanderborg placeret over nabokommunen Favrskov, hvis samlede procenttal er 252. Til gengæld ligger Skanderborg under naboerne Horsens og Odder, der scorer henholdsvis 297 og 284.

Bekymrende svar

Svarene bekymrer Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland.

"Tallene fortæller mig, at pædagoger i Skanderborg Kommune mangler tid til omsorg for et eller flere børn. Det burde bekymre politikerne lige så meget, som det bekymrer forældrene, der gik på barrikaderne den 6. april," siger Anne Grethe Rosenberg, der mener, at Skanderborg Kommune bør tage ansvar:

"Politikerne skal på banen nu, når så mange pædagoger svarer, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel," fastslår formanden.

Pressede pædagoger

BUPL supplerer tallene i undersøgelsen med tre udsagn fra pædagoger, der har deltaget i undersøgelsen. Udsagnene vidner om problemer.

Udsagn 1: I "ydertiderne er vi altid for få i forhold til antallet af børn. Hvert barn er efterhånden i institution rigtig mange timer pr. dag - mange 9 eller 10 timer.

Udsagn 2: Vi var 2 pædagoger og 2 vikarer til 26 børn i eftermiddags. Jeg oplever tit at være den eneste faste med vikarer om eftermiddagen. Så løber du stærkt, for børnene søger selvfølgelig deres kendte og trygge voksne.

Det er hårdt og en stor udfordring at imødekomme børnenes behov, og jeg kan gå hjem med en følelse af at have "svigtet" dem, fordi jeg ikke har haft mulighed for at yde optimal omsorg. Man bliver til gengæld så presset, at man bliver skrap og tvær. Og det er absolut ikke rart.

Udsagn 3: Alene fra kl. 14.30 med 14 vuggestuebørn og en helt ny vikar. Seks børn laver i bleen, og en lille skal ud og puttes. Jeg har valget mellem selv at gøre det hurtigt eller at lade den nye vikar skifte og putte.

Jeg valgte det sidste, hvilket betød, at hun var en time om at skifte de seks børn, og den lille kom ikke ud at sove. I den time var jeg alene på stuen med 13 børn under 2,9 år. Kl. 15.30 blev de tre første børn hentet.

Samtidig gik vikaren. Så bliver jeg slået sammen med den anden vuggestuegruppe. Her var de to voksne og ti børn. Den næste halve time er vi to pædagoger og en medhjælper og 21 børn. Derefter bliver mange børn hentet.

Dilemmaer

”De tre citater viser med al tydelighed det dilemma, som pædagoger står i flere gange om dagen – hver dag. Det kalder jeg ikke omsorg for alle børn”, siger Anne Grethe Rosenberg og fortsætter:

"Det må give politikerne stof til eftertanke, når knap seks ud at ti østjyske ledere svarer, at de ikke kan lægge en vagtplan uden 'alenetid'. Politikerne er nødt til at tilføre 0-5-årsområdet flere ressourcer, så lederne får en reel mulighed for at leve op til politikernes krav og forventninger."

Publiceret 30 April 2019 19:30