Forældre og lokalpolitikere mødtes i weekenden til debat om daginstitutioner og normeringer. Foto Per Bille

Forældre og lokalpolitikere mødtes i weekenden til debat om daginstitutioner og normeringer. Foto Per Bille

Forældre satte daginstitutioner til debat

Forældre og lokalpolitikere mødtes i lørdags på Fælleden

Normeringer Da 80.000 forældre over hele landet demonstrerede for minimumsnormeringer og bedre vilkår i daginstitutionerne, var Skanderborg med. Lørdag 27. april inviterede de demonstrerende forældre så lokalpolitikere og forskere til borgermøde. Her lærte alle om vigtigheden af nok voksne, af små børnegrupper og af uddannet personale. Gennem politisk paneldebat blev forældre og politikere klogere på hinandens holdninger og prioriteter - og der var bred opbakning til at organisere sig i Skanderborg kommune gennem Forældrenes Landsforening.

Ros for engageret demokratisk dialog

Forældrene fra ’Demonstration for Minimumsnormeringer NU!’ havde inviteret til debat med et panel af byrådspolitikere og forskeroplæg. De havde sat tid af fra kl. 9 til kl. 11 lørdag formiddag, men det var ikke nok. En engageret dialog fyldte byrådssalen med mange spørgsmål – både opklarende og kritiske. Og klokken var over 12, før de sidste forlod rådhuset.

Der var stor ros til arrangementet. Flere politikere udtrykte glæde over den gode tone og den anerkendende dialog, som forældrene lagde for dagen om så vigtigt et emne. Der var også bred politisk opbakning til, at forældrene organiserede sig under FOLA – Forældrenes Landsforening – og derigennem kan blive en høringspart for kommende politik og prioriteter på daginstitutionsområdet. Det blev besluttet at lave en stiftende generalforsamling tirsdag 21. maj kl. 17-19 i Byrådssalen, Skanderborg Fælled 1, hvor alle er velkomne.

"Mange forældre har gået hver for sig med en bekymring for, om deres børn har det godt, mens de er på arbejde. Efter demonstrationen stod det klart, at det er en bekymring vi deler på tværs af politisk ståsted og over hele Skanderborg kommune. Lørdag tog vi skridtet videre. Vi blev klogere på forskningen på området og på hvordan bl.a. normering påvirker vores børns tryghed, udvikling og fremtid. Der er brug for en klar forældrestemme, så vi samlet kan forbedre vores børns vilkår. Det bakkede politikerne op om. Nu skaber vi den stemme – vi har en dato for stiftende generalforsamling. Jeg synes, at vi er kommet meget langt på meget kort tid," siger Anna Opstrup Larsen, tovholder på demonstrationen og borgermødet.

Kvalitet er normeringer, gruppestørrelse og uddannet personale

Første punkt på dagsordenen var oplæg af seniorforsker emeritus Mogens Nygaard Christoffersen fra VIVE om kvalitet i dagtilbud – hvad det indebærer og hvad det betyder for børnene. Han fremhævede, at kvalitet i dagtilbud handler om normeringer – hvor meget pædagogisk personale der er tilstede med børnene – gruppestørrelse og personalets uddannelse. Og han fortalte, at de tre forhold har stor betydning for børns skoleparathed, fremtidige uddannelse, beskæftigelse og psykiske diagnoser senere i livet.

Byrådspolitikerne fik 2 minutter til at præsentere sig selv og deres holdninger til daginstitutionsområdet. Der blev lyttet til forældrenes spørgsmål, frustrationer og barske historier fra virkeligheden i Skanderborgs daginstitutioner lige nu. Politikerne var enige om, at der skal være ordentlige forhold i daginstitutionerne og at pædagogerne skal kunne være nærværende. Større uenighed var der om konkrete prioriteringer, minimumsnormeringer som redskab og ansvarsfordelingen mellem kommune og stat. Der var bred politisk velvilje til at tage emnet med til de kommende budgetforhandlinger og til at samarbejde med en lokal forældreorganisation.

cns

Publiceret 30 April 2019 18:00