Kulturhuset. Foto: Rikke Malmkjær

Kulturhuset. Foto: Rikke Malmkjær

Kulturhuset i Skanderborg:

Endnu et år med fremgang

Tallene for 2018 viser en vækst på 20 pct. og en omsætning på godt 8 mio. kr.

Kulturhuset har i 2018 haft en vækst på 20 pct. i besøgstallet til arrangementer med offentlig adgang og en tilsvarende stigning i antallet af gæster i biografen.

På alle måder var 2018 endnu et godt år med et stort udbud af arrangementer, bred interesse og flittig brug. I løbet af 2018 har i alt 166 forskellige foreninger, firmaer, institutioner, grupper og politiske partier lånt eller lejet lokaler.

I Kulturhuset glæder man sig til, at den tiltrængte udvidelse med nye kunstnerfaciliteter og sidescenedepoter forventes færdig hen over sommeren. Nybyggeriet omfatter også en terrasse til udeservering og kulturelle arrangementer samt en amfitrappe ned mod søen. Der skabes dermed fin sammenhæng med Søbadet, som forventes etableret i løbet af det kommende år.

Det voksende aktivitetsniveau i Skanderborg Midtby med boligbyggeri og et attraktivt butiks- og caféliv har bidraget til væksten. Desværre kan parkeringskapaciteten i området ikke følge med.

Regnskabet for Foreningen Skanderborg Kulturhus viser i 2018 en omsætning på godt 8 millioner kroner.

Publiceret 17 April 2019 19:30