70 borgere mødte op til borgermødet på Fælleden og kom med deres input til den nye affaldsplan. Foto: Ove Nissen

70 borgere mødte op til borgermødet på Fælleden og kom med deres input til den nye affaldsplan. Foto: Ove Nissen

Du skal genbruge meget mere af dit plastikaffald

Ny affaldsplan er sendt i høring frem til fredag 10. maj

affald Hver eneste borger i Skanderborg Kommune producerer hvert år 835 kg affald, og det tal skal bringes ned.

Vi skal blandt andet være endnu bedre til at genanvende plastik, lød budskabet for nylig på et borgermøde på Fælleden om fremtidens affaldssortering.

Her mødte 70 borgere op for at høre, hvad og Skanderborg Kommune gør sig af tanker om den problematik. Baggrunden for borgermødet var dels det globale overforbrug af plastik og dels den kommende affaldsplan, som netop nu er sendt i høring.

Mange gode input

I løbet af aftenen kom der mange idéer til, hvordan vi alle kan gøre en indsats for at mindske mængden af affald.

Øgede informationskampagner; rullende affaldsrådgivere, der tager rundt til grundejerforeninger eller andre grupper af borgere, reparationscaféer, hvor man hurtigt og gratis kan få repareret elektronik, og konkurrencer mellem boligområder var nogle af de input, der var i spil i løbet af aftenen.

Renosyd og Skanderborg Kommune tager idéerne med i det videre arbejde med affaldsplanen. Borgermødet bekræftede desuden, at der stadig er tvivl om sorteringen af emballageaffald. Derfor vil Renosyd fortsætte arbejdet med at informere om god sortering af emballage.

-bo

Publiceret 16 April 2019 11:30