Kirsten Løvstad Harrit med et foto af den unge Kong Christian VII og skødet på Alken Ryttergård med den royale underskrift. Hvordan hendes far har fået fingre i dokumentet, har hun ingen anelse om, men nu bliver det gemt for eftertiden på Skanderborg Historiske Arkiv. Foto: Grethe Bo Madsen

Kirsten Løvstad Harrit med et foto af den unge Kong Christian VII og skødet på Alken Ryttergård med den royale underskrift. Hvordan hendes far har fået fingre i dokumentet, har hun ingen anelse om, men nu bliver det gemt for eftertiden på Skanderborg Historiske Arkiv. Foto: Grethe Bo Madsen

Unikt fund:

Christian VII's underskrift fundet på gammelt skøde over Alken Ryttergård

Ægtepar fra Silkeborg forærer gammelt skøde med kongens underskrift til Skanderborg Historiske Arkiv

Af
Grethe Bo Madsen

Alken-Skanderborg Efter 50 år hengemt på bunden af en skrivebordsskuffe er et 250 år gammelt skøde på Alken Ryttergård med Christian VII's underskrift dukket frem af mørket. Skrivebordet står i Silkeborg hos ægteparret Kirsten og Torben Harrit, og skødet lå i en gammel, gulnet konvolut, som Torben for mange år siden lovede sin svigerfar at passe morderligt godt på.

Af skødet, der er dateret til 1768 og fylder flere sirligt håndskrevne sider, fremgår det, at Christian VII overdrager Alken Ryttergård til en fæstebonde i Alken, der hed Niels Ernstsen Denche.

250 år gammelt skøde

"Jeg var i gang med at rydde op, da jeg fandt konvolutten. Der var en lille klokke, som ringede og sagde, at det her da vist var en vigtig ting, der ikke måtte smides ud. Og så fik vi kigget lidt mere på det. Desværre har vi intet bud på, hvordan min svigerfar har fået fingre i skødet, men han var meget historisk interesseret," fortæller Torben Harrit.

I stedet for at gemme konvolutten ned i skuffen igen, blev Kirsten og Torben enige om, at dokumentet med den royale underskrift og ditto segl skulle gemmes et sted, hvor flere vil få glæde af det. Derfor tog de kontakt til Alken.dk, for at høre om lokalarkivet her var interesseret. I Alken var man dog enige om, at dokumentet hellere måtte blive overdraget til Skanderborg Historiske Arkiv og Museum Skanderborg.

Derfor blev den lokale verdenspresse onsdag formiddag i sidste uge indkaldt til et hyggeligt overdragelsesmøde i sidste uge i Skanderborg Historiske Arkivs nye lokaler ved banegården i Skanderborg.

Unikt dokument

Arkivets leder, Martin Philipsen Mølgaard, var en glad mand den dag. For den slags skøder er ikke noget, det vrimler med hos Museum Skanderborg. faktisk har man slet ikke nogen.

"Jeg har været i gang med at undersøge, hvad der eksisterer på andre lokalarkiver af kongelige underskrifter fra den her tidsperiode, og det er der ikke meget af, måske fem 10 stykker rundt omkring, og slet ikke kongelige skøder, så det er på mange måder et ret så unikt dokument, vi nu får overdraget," konstaterer han.

Skødet på Alken Ryttergård vil nu blive scannet, og derefter vil arkivet forsøge at finde frivillige, der er i stand til at oversætte teksten i skødet.

"Vi håber nogle af dem, der mødes på arkivet og laver slægtsforskning kan hjælpe os. De er vant til at læse gamle dokumenterer," fortæller Martin Philipsen Mølgaard.

Den elektroniske udgave af skødet vil fremover kunne læses digitalt, mens skødet selv vil blive gemt godt for eftertiden i arkivets magasin i et syrefrit omslag, så det ikke kan nedbrydes.

Ham med Struensee

Christian VII er nok mest kendt, som ham, der delte sin dronning med Struensee. I 1768, hvor han underskrev skødet om overdragelse af Alken Ryttergård til Niels Ernstsen Denche, var han 19 år og lige blevet konge. Det siges, at kongen dengang var en stærk personlighed og fllittig til at lære, og at han først senere blev sindssyg.

Kong Christian VII solgte formentlig Alken Ryttergård for at få penge på kistebunden. Der var ikke råd til at opretholde alle ryttergårdene, der siden 1744 havde været under opløsning. I 1768 var turen så kommet til Skanderborg.

Publiceret 12 April 2019 19:30