Et af de allersidste fotos af Munkekroen taget i oktober sidste år, kort før frivillige fra Vestermølle sammen med ejer Finn Damgaard nænsomt nedtog kroen så de bevaringsværdige dele ikke gik tabt. De ligger nu i sikkerhed for vind og vejr i en lagerhal ved Fuldbro Mølle. Arkivfoto

Et af de allersidste fotos af Munkekroen taget i oktober sidste år, kort før frivillige fra Vestermølle sammen med ejer Finn Damgaard nænsomt nedtog kroen så de bevaringsværdige dele ikke gik tabt. De ligger nu i sikkerhed for vind og vejr i en lagerhal ved Fuldbro Mølle. Arkivfoto

Skt. Hansbålet må vente:

Ny helhedsplan holder drømmen om genopførelsen af Munkekroen i live

Vestermølle håber, at ny helhedsplan og lokalplan samt fredningsændringer for Vestermølle kan genoplive drømmen

Af
Grethe Bo Madsen

Fredninger vedtaget for 40-50 år siden, da ingen kunne kende til Vestermølles nuværende funktion, skal respekteres eller justeres, mener nævnsformanden

Vestermølle Foreningen Vestermølle, hvis mange foreninger tilsammen har godt 1800 medlemmer, sætter nu sin lid til, at en ny helhedsplan og lokalplan kan bane vejen for en genopførelse af Munkekroen under dens oprindelige navn, Gæstgivergaarden Jylland.

Tidligere i år satte Fredningsnævnet ellers en kæp i hjulet på de planer, da det afviste at Munkekroen kan opføres på det fredede Vestermølle, men ifølge næstformand i Foreningen Vestermølle, Jørgen Lund Christiansen er en plan B nu dukket op i form af en henvendelse fra Plan og Byudvikling i Skanderborg Kommune med et tilbud om at udarbejde en helhedsplan og en ny Vestermølle-lokalplan.

"Hindrer udsyn over sø"

Det fremgik nemlig af Fredningsnævnets udtalelse, at Skanderborg Kommune må udarbejde en lokalplan og en reel fredningssag, hvis Munkekroen skal opføres på Vestermølle.

"Udtalelsen blev blandt andet begrundet med, at den ønskede placering ville hindre udsyn over Skanderborg Sø. Hertil kommer, at der efter gældende lokalplan 119 fra 2003 ikke er mere "lovlig" byggeplads på Vestermølle. Fredninger vedtaget for 40-50 år siden, da ingen kunne kende til Vestermølles nuværende funktion, skal respekteres eller justeres, mener nævnsformanden, som også skrev at han i sine syv år på posten ikke kendte til fredningsændringer," fortæller Jørgen Lund Christiansen.

"Vi har i Foreningen Vestermølle efter at have drøftet nævnsudtalelsen – som ikke er en kendelse – besluttet at takke ja til udspillet fra Skanderborg Kommune om at få udarbejdet en ny lokalplan for området," fortsætter han.

Allerede 4. december 2018 fik Vestermølle fra Plan og Byudvikling orientering om, at der først i 2019 ville ske indstilling til byrådet om at få udarbejdet en helhedsplan og en ny Vestermølle-lokalplan, der skal sætte rammer og afstemme muligheder for områdets fremtidige udvikling.

Fra ruin til kulturcenter

"For Foreningen Vestermølles bestyrelse er det vigtigt at få udarbejdet en ny lokalplan, så kommende generationer kan fortsætte udviklingen af det unikke område som et folkeligt aktivitetscenter," understreger Jørgen Lund Christiansen.

For 10 år siden var Vestermølle en ruin præget af brændenælder og knuste ruder i mange forladte bygninger. Et lokalt folkeligt initiativ støttet af Skanderborg Kommune, fonde, firmaer og foreninger har ændret billedet fuldstændig.

"I dag – investeringer for mere end 40 millioner kroner senere – har 1800 borgere fordelt på et dusin foreninger her gode rammer for meningsfyldte fritidsaktiviteter. Her er også arbejdende vandmølle og museum samt en velrenommeret restaurant med gode møde- og selskabslokaler, og centret gæstes årligt af 125.000 mennesker fra hele landet, fortæller han.

Fire dispensationer

Det er ikke første gang, der er givet dispensation fra fredningsbestemmelserne på Vestermølle. Det er sket fire gange tidligere i forbindelse med opførelse af stakladen, okkerhytten, smedjen og Vestermøllebroen.

Den gældende lokalplan fra 2003 bestemmer, at området skal anvendes til udflugts-, natur-, kulturhistoriske-, museums-, undervisnings- og restaurationsmæssige aktiviteter samt give plads for klub-, forenings-, fritids-, søsports- og kulturaktiviteter ned tilknytning til vand, natur og kultur.

Disse værdier ønsker Foreningen Vestermølle fastholdt. Arbejdet med en ny lokalplan skal alene have det formål at skabe rum for fortsat udvikling i form af relevante naturaktiviteter og byggeri, herunder også en genopførelse af Munkekroen.

Borgermøde på Vestermølle

    Alle interesserede i udviklingen af Vestermølle inviteres til møde onsdag 24. april klokken 19.00 på Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

    På mødet vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der vil arrangere brainstorm-møder og på baggrund heraf komme med input til den nye lokalplan.

    Tilmelding på jlc@jlundc.dk

Publiceret 11 April 2019 09:00