Den samlede mængde husholdningsaffald pr. borger skal i løbet af de næste fire år reduceres fra 835 kg pr. borger i 2017 til 820 kg pr. borger i 2022.

Den samlede mængde husholdningsaffald pr. borger skal i løbet af de næste fire år reduceres fra 835 kg pr. borger i 2017 til 820 kg pr. borger i 2022.

Vi skal alle producere 15 kilo mindre skrald

Institutionerne skal indsamle grønt affald i pilotprojekt

Af
Claus Sonne

Renosyd er nedkommet med Affaldsplan 2019-22, der får betydning for alle borgere i Skanderborg Kommune.

Planen betyder blandt andet, at vi inden 2022 skal:

    Reducere mængden af husholdningsaffald med 15 kg.

    Sortere 15 kg. plastik fra til genanvendelse.

    Sortere 5 kg. tekstiler fra til genanvendelse.

Lykkes projektet, vil den samlede mængde husholdningsaffald pr. borger i løbet af de næste fire år blive reduceret fra 835 kg pr. borger i 2017 til 820 kg pr. borger i 2022.

Den nye affaldsplan indeholder også de første skridt til en indsamling af såkaldt grønt affald, altså køkkenaffald. EU’s affaldsdirektiv stiller nemlig krav om, at organisk husholdningsaffald skal udsorteres fra restaffaldet og indsamles via henteordning ved private husstande senest fra 2023.

I Skanderborg Kommune køres der derfor i de kommende år et pilotprojekt i de kommunale institutioner. Det skal afklare hvordan det organiske affald bedst sorteres, indsamles og behandles.

Publiceret 31 March 2019 11:30