Borgerne skal være med til at bestemme, hvor blaffer-stoppestederne i Skanderborg skal være. Enten ved at sende forslag ind via www.skanderborg.dk eller aflevere dem på borgermødet 19. marts om fremkommelighed og grønnere mobilitet.

Der var stort engagement blandt de fremmødte og masser af brugbart input at arbejde videre med efter borgermødet om grøn mobilitet sidste tirsdag på Fælleden. Pressefoto

Grøn mobilitet:

Skanderborg er SÅ klar til at tage på tomlen

Omkring 80 borgere valgte tirsdag aften at bruge tre timer på Fælleden og komme med indput til blafferstoppesteder, delebiler og samkørsel

Af
Grethe Bo Madsen

grøn transport Borgermødet tirsdag i sidste uge på Fælleden om grøn mobilitet skilte sig ikke kun ud ved at handle om noget helt nyt i Jylland nemlig blafferstoppesteder. Der var for en sjælden gangs skyld også mødt adskillige repræsentanter for den unge generation op for at fortælle om deres gode erfaringer med et af aftenens hovedtemaer: Blafning.

Og at dømme efter engagementet og de mange input fra de godt 80 fremmødte, så er Skanderborg bare SÅ klar til både blafferstoppesteder, kør-med-app's, delebiler og delecykler.

Miljø- og Planudvalgets formand Claus Leick (SF) indledte med en grøn indgangsbøn om, hvordan Skanderborgs CO2 udledning generelt er faldende, bare ikke når det handler om den helt store miljøsynder, trafikken, og at det derfor er klogt at tænke i grønne alternativer.

Trafik er CO2-synderen

"Trafikken i Skanderborg Kommune udleder mere CO2 end borgernes strøm- og varmeforbrug tilsammen. Det handler ikke om at finde en erstatning for kollektiv trafik, men om at sætte fokus på grønne alternativer, så der både løses et transport problem og udledes mindre CO2," indledte han mødet.

Undersøgelser viser, at der i de fleste biler, der pendler inde og ud af Skanderborg Kommune hver dag, sidder der kun en enkelt person, så der er masser af plads til at samle en ekstra passager op. Derfor handlede en stor del af mødet om, hvordan man kan gøre det lettere at få fyldt flere personer ind i hver bil, for eksempel ved hjælp af samkørsels-app's, blafferstoppesteder og delebilsordninger.

Til at skabe kontakten mellem bilisterne og dem, der gerne vil med op at køre, fortalte Liv Maria Stender fra Aarhus Kommune om en ny kør-med app, som Business Region Aarhus netop nu er i gang med at teste.

Kør-med app

App'en kombinerer mulighederne kendt fra Rejseplanen med andre transport muligheder som GoMore, Donkey Republic og Zify, og tanken er, at man kan gå ind og enten skrive, at man kører en bestemt distance på et givent tidspunkt og tilbyde kør-med plads, eller skrive hvor man skal hen og så få alternative bud på, hvordan man kan skrue sin rejse sammen ved hjælpe af en kombination af kollektiv trafik, samkørsel samt delebiler og-cykler.

Den oplysning satte gang i en strøm af gode forslag fra salen. Blandt andet at man kun skulle have lov at køre i det 3. spor på motorvejen, hvis der var flere i bilen, eller at der skulle være garanteret en p-plads, når man nåede frem, hvis man havde fyldt bilen op.

Andre forslag gik på at tænke i sammenhængende blaffer-ruter og at der skulle være et belønningssystem for at samle en ekstra passager op. Desuden ønskede mange et fleksibelt system, der gør det let spontant at finde dem, der ønsker et lift.

Et stort potentiale

"Mange har spurgt, om busserne så forsvinder. Det gør de ikke. Det her er ikke en lappeløsning i forhold til de regionale busbesparelser. Det handler om at prøve nogle af de mange muligheder med samkørsel, delebil og delecykler af. Jeg tror, der er virkeligt stort potentiale," understreger Claus Leick, der er positivt overrasket over de mange konkrete forslag, der kom frem på mødet.

"Der er rigtig meget, som er lige til at arbejde videre med. Som kommune kan vi ikke gå ud og finansiere for eksempel delebiler, men vi støtte op om tiltagene og facilitere dem, for eksempel ved at tilbyde en kommunal p-plads til rådighed til el-ladestandere," forklarer han, og peger på, at det også kunne være en oplagt mulighed for landsbyerne at søge om medfinansiering fra den nye landsbypulje til fælles trafiktiltag som en el-delebil eller el-ladestander.

De første blafferstoppesteder vil formentlig blive etableret allerede i år.

Delecykler til Campus

Ungdomsrådet stillede på mødet forslag om by-cykler på Skanderborg Station og andre central placerede steder, så de unge hurtigt kan komme til Campus eller ned til midtbyen.

”Jeg tænker, det er realistisk, at vi kan få en brugerbetalt ordning med delecykler som i Aarhus, hvor et privat firma står for alt det praktiske med vedligeholdelse og udlejning. Det kunne både være almindelige cykler, el-cykler og el-løbehjul.

De første blafferstoppesteder, som kommunen i øjeblikket er ved at indsamle forslag til placeringen af, vil formentlig være en realitet til efteråret. Men ud over det, maner udvalgsformanden til besindighed.

”Vi skal skynde os langsomt, så vi ikke bruge krudtet de forkerte steder. Man kan jo også tænke i helt lavpraktiske løsninger, som at have et skilt i sin bagrude om, at man gerne tager nogen med hjem til for eksempel Gl. Rye. Det behøver ikke være så kompliceret. Der er jo masser af måder, man kan få kontakt. Vi skal turde prøve os lidt frem og ikke gøre det for kompliceret.”

Grøn mobilitet

Publiceret 26 March 2019 10:00