Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøgte Gl. Hørning Vandværk for at høre, hvordan man her arbejder med beskyttelse af grundvandet. Foto: Jonas Kroustrup

Foto: Jonas Kroustrup

Minister på vandtur:

'Beskyt drikkevandet nu'

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøgte mandag Gl. Hørning Vandværk for at se, hvordan man i Skanderborg arbejder med grundvandsbeskyttelse

Hørning Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) var mandag på besøg hos Gl. Hørning Vandværk for at se, hvordan de her arbejder med at beskytte drikkevandet.

"Hos Gl. Hørning vandværk har man opkøbt landbrugsjord og plantet skov for at beskytte vandboringen. Man får både mere natur og renere vand. Det giver rigtig god mening," konstaterer Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

I forbindelse med besøget opfordrede ministeren alle landets kommuner til gå i gang med at undersøge det lokale behov for at beskytte drikkevandet.

"Vi skal beskytte vores drikkevand bedre, og der er ingen grund til at vente, selvom lovgivningen endnu ikke er på plads. Derfor sender jeg allerede nu en vejledning i høring, som angiver hvordan kommuner og vandværker kan indgå aftaler, der får pesticiderne ud af områderne tæt på vores drikkevandsboringer," siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Tre år til lokale løsninger

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i januar, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer. Aftalen giver i første omgang kommunerne tre år til sammen med landbruget at finde lokale løsninger til at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder, der er statsligt udpegede områder omkring drikkevandsboringerne.

Hvis kommuner og vandselskaber ikke kommer i mål med beskyttelsen mod forurening med pesticider inden for denne periode, er der politisk enighed om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning.

Aftalen fra januar er en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21 og er indgået mellem regeringen samt Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Som en del af aftalen vil der årligt blive gjort status på kommunernes arbejde, så der sikres den nødvendige fremdrift. Arbejdet evalueres i 2022, hvor der tages endeligt stilling til, om der skal indføres et generelt sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder.

-bo

Fakta

Det kan kommunerne gøre

    Kommunen kan bruge gældende regler til at indgå frivillige aftaler med lodejere om beskyttelse af vandboringer ved pesticidfri dyrkning, økologisk dyrkning eller at der slet ikke dyrkes

    Kommunen kan lave lokale påbud om ikke at benytte pesticider.

    Kommunen eller vandselskabet kan beslutte helt at lukke eller flytte en boring.

    Kommune kan indgå aftaler om af rejse skov på området eller øvrige naturprojekter.

    De berørte landmænd skal have erstatning for den restriktion, og det deraf følgende tab, som de bliver pålagt eller bliver enige med kommunen om. Erstatningen finansieres via vandtaksten og betales over vandprisen. Erstatningen fastlægges individuelt i den enkelte sag.

Publiceret 13 March 2019 17:00