Munkekroen har i mange år skæmmet Adelgade i Skanderborg. Ejeren af grunden, Finn Damgaard, overtog kroen som led i en større pakke, han købte på tvangsauktion, og dengang havde kroen igennem flere år været misligholdt. Ved affredningen indgik han en aftale med Vestre Møllelaug om at rive kroen nænsomt ned, så den kunne genopføres ved indkørslen til Vestermølle. Nu ligger kroen i stumper og stykker og venter på en ny plan. Foto: Grethe Bo Madsen

Munkekroen har i mange år skæmmet Adelgade i Skanderborg. Ejeren af grunden, Finn Damgaard, overtog kroen som led i en større pakke, han købte på tvangsauktion, og dengang havde kroen igennem flere år været misligholdt. Ved affredningen indgik han en aftale med Vestre Møllelaug om at rive kroen nænsomt ned, så den kunne genopføres ved indkørslen til Vestermølle. Nu ligger kroen i stumper og stykker og venter på en ny plan. Foto: Grethe Bo Madsen

På vej mod sankthansbålet: Vestermølles redningsplan for Munkekroen aflivet

Først gav Kulturministeriet kroen dødsstødet. Så åbnede der sig en mulighed for genopførelse. Og nu har Fredningsnævnet endelig afvist, at den affredede kro kan opføres ved Vestermølle

Af
Marie-Louise Andersen,

JP Aarhus

Vestermølle Sjældent har en gammel faldefærdig kro vakt så megen debat, som Munkekroen i Skanderborg. Den gamle kro nægter at dø, selvom års misligholdelse har gjort den noget nær ubrugelig. Men med en udtalelse fra Fredningsnævnet er kroen nu alligevel så tæt på aflivning, som den aldrig har været før.

Fredningsnævnet har afvist, at kroen kan opføres på det fredede Vestermølle, som det ellers var planen, og derfor spørger Jørgen Lund Christensen, næstformand i Foreningen Vestermølle, åbent om kroen skal ende som et sankthansbål med gravøl til, eller om nogen kan komme på en anden placering af kroen?

I øjeblikket er Munkekroen splittet i atomer, efter den nænsomt blev nedtaget mhp. genopførelse. Så træværket, munkesten og flensborgsten ligger tørt og godt, forsynet med hvide sedler til brug i en eventuel genopbygning.

"Hvor er den borger eller den forening, som vil tage over og lave et projekt på en anden placering – eller en historisk præget bolig til sig selv?" Spørger Jørgen Lund Christensen, næstformand i Foreningen Vestermølle, der har arbejdet for at få kroen genopført i Vestermølle-området ved Skanderborg Sø.

Han har i regi af Vestermølle bedt Fredningsnævnet svare på, om en anden placering ville kunne accepteres, men meget tro på det har han ikke.

Munkekroen blev taget ned i oktober og de dele, der kunne bruges i en genopbygning, har siden været opbevaret et tørt sted. Men det meste af kroen var, som billedet her viser, i en meget dårlig stand. Foto: Grethe Bo Madsen

Munkekroen blev taget ned i oktober og de dele, der kunne bruges i en genopbygning, har siden været opbevaret et tørt sted. Men det meste af kroen var, som billedet her viser, i en meget dårlig stand. Foto: Grethe Bo Madsen

Kan ikke tillades

Og ifølge Martin Møller-Heuer, formand for Fredningsnævnet i Midtjylland, kan nævnet ikke tillade opførslen af kroen noget sted på Vestermølle, fordi der i fredningen ligger et forbud mod byggeri.

"Den bestemmelse, som regulerer om vi kan give dispensation til byggeri siger, at vi ikke kan dispensere, hvis det strider mod fredningens formål," forklarer formanden.

Fredningsnævnet har ellers tidligere givet dispensationer til byggeri, hvilket undrer på Vestermølle. Men det skyldes, at alt andet byggeri har haft noget med den naturlige drift af stedet at gøre eller i historie eller funktion ligget i direkte forlængelse af fredningens formål. For eksempel opførelsen af en okkerhytte, der fortæller historien om okker ved Vestermølle.

Fredningsnævnet har ikke truffet en egentlig afgørelse, men alene udtalt sig, fordi betingelserne for en decideret ansøgning om opførelse af Munkekroen slet ikke er til stede - det kræver både en lokalplanændring og fundraising af penge til arbejdet.

"Men vi kunne se, det var en større proces, hvis vi alligevel siger nej i sidste ende, så vi har behandlet sagen, men altså ikke truffet en egentlig afgørelse," siger Martin Møller-Heuer, der dog ikke spår, at en egentlig ansøgning vil kunne rykke noget.

To teoretiske muligheder

Han ser to meget teoretiske muligheder for at få tilladelse til at opføre Munkekroen på Vestermølle.

"Principielt kunne Skanderborg Kommunen udarbejde en lokalplan og udarbejde en reel fredningssag, hvis afgørelse så kan påklages," siger han og afviser at gætte på udfaldet i en klageinstans.

Den anden og endnu mere teoretiske mulighed er, at kommunen rejser en sag om ændring af fredningen af Vestermølle.

"Men jeg har været formand i nævnet i syv år, og jeg har ikke personligt kendskab til, at der er lavet fredninger om."

Publiceret 13 March 2019 11:30