Borgerne skal være med til at bestemme, hvor blaffer-stoppestederne i Skanderborg skal være. Enten ved at sende forslag ind via www.skanderborg.dk eller aflevere dem på borgermødet 19. marts om fremkommelighed og grønnere mobilitet.

Borgerne skal være med til at bestemme, hvor blaffer-stoppestederne i Skanderborg skal være. Enten ved at sende forslag ind via www.skanderborg.dk eller aflevere dem på borgermødet 19. marts om fremkommelighed og grønnere mobilitet.

Inspirationsmøde om bæredygtig transport

Skanderborg Kommune inviterer til borgermøde om bæredygtig transport den 19. marts kl. 17-20 i byrådssalen på Fælleden

borgermøde Med planen 'På vej mod en bæredygtig og cirkulær Skanderborg Kommune' er der i år sat ekstra fokus på bæredygtig transport. Derfor inviterer Skanderborg Kommune nu til borgermøde om bæredygtig transport tirsdag 19. marts kl. 17-20 i byrådssalen på Fælleden.

Blandt emnerne på mødet er blandt andet er blaffer-stoppesteder, dele-el-biler og kør-med-kampagne.

Formålet er dels at deltagerne bliver inspirerede til selv at gøre noget for at køre sammen, dele biler og dele cykler. Og dels at få borgernes input til Byrådet om, hvad kommunen kan gøre, så flere kører sammen.

På mødet vil man kunne komme med egne forslag ind til placeringer af blaffer-stoppesteder.

"Samkørsel er fremtiden. Vi ser et stort potentiale i, at folk kan blaffe fra A til B som supplement til selv at sætte sig i bilen. Borgerne skal være med til at beslutte, hvor der skal være stoppesteder, fordi de har den bedste viden om lokale forhold og de praktiske behov," siger formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick.

Alle er velkomne til borgermødet. Af hensyn til forplejning skal man tilmelde sig på www.skanderborg.nemtilmeld.dk.

-bo

Publiceret 12 March 2019 16:00