Borgerne skal være med til at bestemme, hvor blaffer-stoppestederne i Skanderborg skal være. Enten ved at sende forslag ind via www.skanderborg.dk eller aflevere dem på borgermødet 19. marts om fremkommelighed og grønnere mobilitet.

Borgerne skal være med til at bestemme, hvor blaffer-stoppestederne i Skanderborg skal være. Enten ved at sende forslag ind via www.skanderborg.dk eller aflevere dem på borgermødet 19. marts om fremkommelighed og grønnere mobilitet.

Skanderborg bliver Jyllands første blaffer-kommune

Snart kommer der officielle blaffer-stoppesteder i Skanderborg Kommune, og alle kan være med til at udpege gode stoppesteder

på tomlen Københavns Kommune fik i 2018 fire officielle blaffer-stoppesteder som den første kommune herhjemme. Nu følger Skanderborg Kommune trop og etablerer som første jyske kommune en række blaffer-stoppesteder over hele kommunen.

Borgerne skal være med til at beslutte, hvor der skal være stoppesteder, fordi de har den bedste viden om lokale forhold og de praktiske behov

Borgerne skal være med til at bestemme, hvor stoppestederne skal være. Enten ved at sende forslag ind via www.skanderborg.dk eller aflevere dem på et borgermøde 19. marts om fremkommelighed og grønnere mobilitet.

"Samkørsel er fremtiden. Vi ser et stort potentiale i, at folk kan blaffe fra A til B som supplement til selv at sætte sig i bilen. Borgerne skal være med til at beslutte, hvor der skal være stoppesteder, fordi de har den bedste viden om lokale forhold og de praktiske behov," siger formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick.

Miljø- og Planudvalget har et særligt fokus på bæredygtig transport i 2019 med planen 'På vej mod en bæredygtig og cirkulær Skanderborg Kommune', som blev besluttet februar 2019.

Borgermødet om fremkommelighed og grønnere mobilitet, hvor blandt andet blaffer-stoppesteder er på programmet, finder sted tirsdag 19. marts klokken 17-20 på Skanderborg Fælled. Pressefoto

Borgermødet om fremkommelighed og grønnere mobilitet, hvor blandt andet blaffer-stoppesteder er på programmet, finder sted tirsdag 19. marts klokken 17-20 på Skanderborg Fælled. Pressefoto

Udnyt de tomme pladser

Skanderborg Kommune har indgået et samarbejde med Blaffernationen, som er organisationen bag Danmarks første officielle blaffer-stoppesteder.

Læs mere om Blaffernationen her

Ifølge analyserapporten ’Kør smart, kør sammen’, som blandt andre Vejdirektoratet står bag, er der henholdsvis 1,13 og 1,08 person pr bil i myldretiden ud og ind ad større byer. Samme billede kom frem i den såkaldte Transportvaneundersøgelse, som DTU Transport udgav i 2015. Undersøgelsen viser, at antallet af personer pr. personbil er 1-1,2 i Skanderborg Kommune.

"At blaffe er ikke bare en fordel for miljøet. Det er også en fordel for tilliden og nysgerrigheden. I Blaffernationen arbejder vi for at udbrede tomlen som rejse- og mobilitetsform for at få folk til at tale mere sammen og udnytte de tomme pladser i bilerne. Vi glæder os til at hjælpe Skanderborg Kommune med at få mere spontan samkørsel," siger Carsten Theede, stifter af Blaffernationen.

Dele-elbiler og kør-med-kampagne

Borgermødet finder sted tirsdag 19. marts kl. 17-20 på Skanderborg Fælled.

Programmet er ikke helt fastlagt endnu, men det vil udover blaffer-stoppesteder blandt andet byde på ideer om dele-elbiler, som nogle landsbyer og boligselskaber allerede har, og en kør-med-kampagne, hvor blandt andet en ny app udviklet af Business Region Aarhus bliver præsenteret.

sur

Publiceret 05 March 2019 15:00